อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

ไปรษณีย์ไทย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการลูกค้า

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดรับสมัครผู้รับจ้างทำของ รับสมัครด้วยตนเองและทางอีเมล์ ตั้งแต่บัดนี้ – 26 กุมภาพันธ์ 2564 ศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น.


บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ประจำศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ 1545 อัตราค่าจ้างเริ่มต้นวันละ 370.- บาท ประเมินปรับค่าจ้างตามผลงานและอายุสัญญาจ้าง

คุณสมบัติ
- เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุไม่เกิน 35 ปีนับจากวันที่รับสมัคร
- คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
- สามารถปฏิบัติงานเป็นกะ ทำงานล่วงเวลาและวันหยุดได้
- มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
- มีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านการฟังและการอ่าน
- มีใจรักในงานบริการ น้ำเสียงไพเราะ มีทักษะการสื่อสารเป็นเลิศ
- สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

การรับสมัครสอบ
สถานที่รับสมัคร ศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ 1545 สังกัดฝ่ายบริการลูกค้า ที่ตั้งอาคารที่ทำการไปรษณีย์หลักสี่ ชั้น 4 ตั้งแต่วันนี้ – 26 กุมภาพันธ์2564 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดชดเชย) หรือ สมัครผ่านอีเมล์ postalcare@thailandpost.com โดยแนบใบสมัคร พร้อมหลักฐาน (สำหรับเอกสารต้นฉบับ ขอให้นำมายื่นในวันสอบข้อเขียน)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 236