อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

PEAจัดประชาคมรักษ์น้ำสร้างฝายใน ต.สุขสำราญ

PEA จัดประชาคม รักษ์น้ำ สร้างฝาย หมู่ 8 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและพื้นที่ทำการเกษตร สามารถชะลอการไหลของน้ำในฤดูฝน และเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง เสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.25 น.


เมื่อวันที่ 19 ก.พ. นางสาวลาวัลย์ อำพันธ์ทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม นายพลกฤษณ์ เหมือนบุญ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จัดกิจกรรมประชาคมโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ประจำปี 2564 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี โดยมี นายดนุ ธนกฤษวรบูรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุขสำราญ นายวิชาญ บุญมา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 ต.สุขสำราญ พร้อมด้วยประชาชน เข้าร่วมทำประชาคมในครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคม หมู่ 8 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์การทำประชาคมโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ในครั้งนี้ เพื่อระดมความคิดเห็นและความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่ ในการก่อสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ หมู่ 8 ต.สุขสำราญ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA สนับสนุนงบประมาณและวัสดุคอนกรีตอัดแรงที่ชำรุดแล้วมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น เสาไฟฟ้า คอนเสาไฟฟ้า เสาตอม่อ มาก่อสร้างฝายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและพื้นที่ทำการเกษตร สามารถชะลอการไหลของน้ำในฤดูฝน และเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งอีกด้วย

ข่าว/ภาพ แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จ.ลพบุรี

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น