อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

พ่อเมืองสองแคว ดึงภาคเอกชน ทำ MOU ซื้อขายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ส่งออก

พ่อเมืองสองแคว ดึงภาคเอกชน ทำ MOU ซื้อขายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จากเกษตรกรในจังหวัด ส่งออกสู่แดนปลาดิบ กิมจิ และยุโรป ขณะที่ ก.พาณิชย์ ขับเคลื่อนนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” พุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16.09 น.

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการลงนามการทำสัญญา MOU ซื้อขายมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ให้เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการทำสัญญากับบริษัทเอกชนรับซื้อมะม่วง เพื่อส่งออกประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และยุโรป ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดโควิด-19ผวจ.พิษณุโลก กล่าวว่า จังหวัดพิษณุโลก มีความหลากหลายของผลไม้ที่ปลูกมีคุณภาพหลายอย่าง ที่ผ่านมาประสบปัญหาราคา การล้นตลาด สิ่งที่แตกต่างจากที่อื่น สินค้าเกษตร การส่งออกไปขายต่างประเทศ เกษตรกร ผลิตสินค้าได้มาตรฐานส่งออก แต่ละประเทศมีความห่วงด้านสินค้า มีโรคระบาดติดไป แต่สำหรับจังหวัดพิษณุโลก สินค้ามีมาตรฐานนำเข้าส่งออกเป็นของมีคุณภาพดี  นอกจากนี้ราชการ ภาคเอกชนต้องร่วมกันผลิต ร่วมกันพัฒนา การอาศัยการผลิตรูปแบบเดิมๆ ลำบาก กลุ่มเกษตรกรต้องทำคอนแทรคฟาร์มมิ่ง

นายเชน จีนหมวกดำ เกษตรจังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม จังหวัดพิษณุโลกมีผลไม้ออกมากมาย พวกทุเรียนออกปลายเดือนเมษายน-พฤษภาคม มะยงชิดเริ่มออกเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม ผลไม้อื่นๆ เช่น สับปะรด อ.นครไทย กล้วยหอม แตงโม เมล่อน ที่สุดไฮไลต์คือ มะม่วงหลากหลายสายพันธ์ุ เช่น มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง เบอร์ 4 มะม่วงฟ้าลั่น นำออกสู่ตลาดต้นมีนาคม–พฤษภาคม ปีนี้ภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ฝนแล้งภัยแล้งส่งผลดี ทำให้คุณภาพหวานอร่อยกว่าทุกปี คาดว่าในปีนี้มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง จะออกสู่ตลาดไม่ต่ำกว่า 70,000 ตัน เป็นผลไม้จำเป็นต้องหาคู่ค้า เพื่อเร่งระบายสินค้าส่งออกโดยเร็วด้านนางอุบลรัตน์ ศิลตระกูล พาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก กล่าวว่า ขณะนี้ทางกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบาย “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด” โดยพาณิชย์เป็นเซลส์แมนจังหวัด ร่วมกับ เครือข่ายภาคเอกชน เพื่อผลักดันขับเคลื่อนการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างจังหวัดของกลุ่มเกษตรกร สร้างโอกาสทางการตลาดและช่องทางการค้าให้เกษตรกร โดยในปี 2564 ได้เดินหน้าผลักดันการค้าทั้งรูปแบบออนไลน์ และออฟไลน์ การส่งเสริมการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทาง-ภูมิศาสตร์ (GI) เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง สับปะรด ส้มซ่า น้ำตาลสด เงาะทรัพย์ไพรวัลย์ และทุเรียน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น