อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

ข่าวดี ไทยผุดห้องตรวจโรคหายาก4 รพ.ใหญ่

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงสนับสนุนและผลักดันให้มีการตั้งห้องปฏิบัติการใช้สำหรับทดสอบโปรตีนคอมพลิเมนต์ในประเทศไทย ในรพ.ของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.รามาธิบดี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับส่งต่อคนไข้จากทั่วประเทศไทยมาตรวจคัดกรองโรคและตรวจเลือดโดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ   เสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.58 น.

 
ปัญหาการ “บวม” ตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ เป็นๆ หายๆ บางรายคิดว่าเป็นเพียงอาการแพ้ต่ออะไรบางอย่างนั้น จริงๆ แล้วอาจจะไม่ใช่ เพราะโนโลกนี้ที่ยังมีอาการที่คล้ายคลึงกัน แต่คนไม่รู้จักมากนัก นั่นคือ โรคหายาก HAE (Hereditary angioedema) ซึ่ง รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี  นายกสมาคมโรคภูมิแพ้ โรคหืด และวิทยาภูมิคุ้มกันแห่งประเทศไทย ระบุว่า โรคดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มโรคหายาก พบได้น้อย ทั่วโลกพบ 1 ต่อ 50,000 ประชากร ผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีอาการบวมเฉียบพลันที่อวัยวะต่างๆ เกิดครั้งคราว มักจะแสดงอาการเมื่อเด็กเริ่มโตหรือเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น บางรายพบอาการเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว
 


“โรคนี้เกิดจากพันธุกรรม และความผิดปกติของโปรตีนในเลือด C1 esterase-inhibitor (C1-INH) ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายและระบบการแข็งตัวของเลือด หากการทำงานของโปรตีนนี้ลดลงจะทำให้เกิดการบวม เจ็บ แต่ไม่มีอาการคัน มักพบที่บริเวณใบหน้า ลิ้น ปาก และส่วนอื่นๆ ของร่างกายได้ บางกรณีอาจมีการบวมของลำไส้ทำให้ปวดท้องรุนแรง คลื่นไส้ อาเจียน ถ้าเกิดการบวมในระบบทางเดินหายใจจะเสี่ยงต่อการขาดอากาศหายใจ อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ฉับพลัน หากไม่ได้รับตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาอย่างถูกต้อง แต่ถ้าไม่รุนแรงก็หายได้เองใน 3-4 วัน”
 
อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาการตรวจหาโรคทำได้ช้า เพราะเป็นโรคที่เจอน้อย รพ.จึงไม่ได้จัดให้มีการตรวจเลือดผู้ป่วยที่มีอาการบวมฉับพลันตามอวัยวะต่างๆ เพื่อหาความผิดปกติของสารยับยั้งเอนไซม์ C1-INH หากจำเป็นต้องตรวจ ทางรพ.ต้องส่งตัวอย่างเลือดของผู้ป่วยไปให้ห้องปฏิบัติการในต่างประเทศดำเนินการ เช่น สหรัฐอเมริกาหรือสิงคโปร์  ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง
 
ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงสนับสนุนและผลักดันให้มีการตั้งห้องปฏิบัติการใช้สำหรับทดสอบโปรตีนคอมพลิเมนต์ในประเทศไทย ในรพ.ของรัฐ 4 แห่ง ได้แก่ รพ.ศิริราช รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.รามาธิบดี และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี รับส่งต่อคนไข้จากทั่วประเทศไทยมาตรวจคัดกรองโรคและตรวจเลือดโดยผู้ป่วยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ  
 
รศ.พญ.พรรณทิพา ระบุว่า จากนี้สิ่งที่ สมาคมโรคภูมิแพ้ฯ จะต้องดำเนินการคือ 1. เร่งพัฒนาเครือข่ายระบบเพื่อการส่งต่อผู้ป่วยทั่วประเทศเพื่อเพิ่มอัตราการตรวจคัดกรองโดยมีแผนจะเพิ่มจำนวนห้องปฏิบัติการตรวจ C1-INH ในรพ.ศูนย์จังหวัดใหญ่ของแต่ละภูมิภาค 2.ทำวิจัยเพื่อค้นหาผู้ป่วย HAE ในเชิงลึกทั้งด้านจำนวน พฤติกรรม การดูแลรักษาโรคต่อไป 3. ประสานงานไปยังสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อผลักดันให้ขึ้นทะเบียนยารักษาโรคดังกล่าวเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วย  

 

“สังคมไทยเริ่มรู้จักและเข้าใจกลุ่มโรคหายากมากขึ้น จึงอยากให้วันโรคหายาก (Rare Disease Day)  ซึ่งทั่วโลกกำหนดไว้คือวันสุดท้ายของเดือนก.พ.ของทุกปี เป็นวาระเริ่มต้นให้ประชาชนได้มีความตระเกี่ยวกับโรค HAE มากขึ้น เมื่อประเทศไทยมีห้องปฏิบัติการตรวจC1-INH ได้อย่างแม่นยำแล้ว เชื่อว่าจะช่วยให้ในอนาคตการตรวจวินิจฉัยและการรักษา HAE ทำได้เร็วขึ้นและจะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น” รศ.พญ.พรรณทิพา ย้ำว่า
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 63