อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

ดร.พรรณสิริ ส.ส.สุโขทัย เขต 1 หนุนเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย

ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย เขต 1 หนุนกลุ่มศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสาวน้อยบ้านหลุม โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย สมาชิกผลัดเปลี่ยน “เอาแรง” ร่วมลงมือทำให้กันและกัน โดยไม่คิดค่าจ้างค่าแรง อังคารที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 15.41 น.

ที่ศูนย์เรียนรู้ครัวเรือน ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ 6 ต.บ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย ดร.พรรณสิริ กุลนาถศิริ ส.ส.สุโขทัย เขต1 พร้อมด้วย นายสมคิด เขียวฤทธิ์ ส.อบจ.สุโขทัย เดินทางเข้าเยี่ยมชม "สวนไผ่เพิ่มทรัพย์” โครงการเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมรับการบรรยายความก้าวหน้า จากประธานกลุ่ม ความเป็นมาในการดำเนินงานตามโครงการ และการบริหารจัดการศูนย์ฯ โดยมุ่งเน้น “การจัดการดิน” เป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งจะทำให้พืชแข็งแรง ต้านโรคและแมลงทำลายทั้งนี้ หลังจากกลุ่มศูนย์เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสาวน้อยบ้านหลุม จำนวน 13 ครัวเรือน โดย นายฉลอง และนางมารศรี ศรีม่วง ประธานกลุ่มและสมาชิก รวมตัวกันดำเนินการโครงการเกษตรอินทรีย์วิถีสุโขทัย มาอย่างต่อเนื่องหลายปี ในแต่ละแปลงของสมาชิกจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกัน “เอาแรง” ร่วมลงมือทำให้กันและกัน โดยไม่คิดค่าจ้างค่าแรง มีผู้มีความรู้ซึ่งเป็นครอบครัวของสมาชิกในกลุ่มที่เป็นข้าราชการครู และมีความรู้ด้านการเกษตร มาแนะนำ มาช่วยออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยีการตลาดให้ด้วย

 

ในส่วนของ "สวนเพิ่มทรัพย์" ประกอบด้วยสวนไผ่ 3 ไร่ พืชสวน ผักผลไม้ โดยเฉพาะผักสลัด ที่มียอดจำหน่ายสูง ถั่วฝักยาว หน่อไม้สด ผักพื้นบ้าน และมีสระเลี้ยงปลาในการใช้น้ำได้ด้วย พื้นที่ทั้งหมดราว 12 ไร่ และยังมุ่งเพื่อพัฒนาดินจากขุยไผ่ที่มี นำมาทำน้ำหมักชีวภาพ เรียกว่า คิดค้นเอาวัสดุ และสิ่งที่มี มาเป็นวัสดุ และพืชหมุนเวียนในการนำมาใช้ประโยชน์ ลดการลงทุน ซึ่งปัจจุบันสามารถส่งผลผลิตสู่ท้องตลาดได้ยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นที่ต้องการของกลุ่ม "คนรักสุขภาพ" และตามซูเปอร์มาร์เกต ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัดผักเกษตรอินทรีย์ และตลาดสดออนไลน์ เป็นต้นดร.พรรณสิริ ส.ส.สุโขทัย เขต1 เปิดเผยว่า ขอชื่นชมในภูมิปัญญา และการบริหารจัดการศูนย์ที่มีความตั้งมั่น ตั้งใจ ตามหลักของ "ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน" อันส่งผลต่อการมีคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจรายได้ที่ดี นับเป็นศูนย์ต้นแบบที่มีประสิทธิภาพ และภาคภูมิใจยิ่งของคนสุโขทัย พร้อมจะผลักดัน ส่งเสริม รวมถึงจะหาช่องทาง ขยายช่องทางการจำหน่ายของกลุ่มต่าง ๆ ทางเกษตร ของพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัย ต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น