อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

จิตอาสารทหารช่าง ร.15 พัน 4 ซ่อมแซมบ้านให้ประชาชน

พ.อ.เฉลิมพล เทโหปการ ผบ.ร.15 พัน 4 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง สั่งการให้ ร.ท.สุเทพ แก้วบริสุทธิ์ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน นำจิตอาสาทหารช่าง ไปทำการซ่อมแซมบ้านของประชาชนที่ชำรุดทรุดโทรม พุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 12.05 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.โศรญา วินสน ผญบ.หมู่ 7 ได้ร้องขอความช่วยเหลือจาก พ.อ.เฉลิมพล เทโหปการ ผบ.ร.15 พัน 4 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ในการซ่อมแซมบ้านเรือนของประชาชนที่ชำรุดทรุดโทรม ให้กับ นางพิม จันทร์หอม บ้านเลขที่ 37 หมู่ที่ 7 ต.ลำภูรา อ.ห้วยยอด จากนั้น ผบ.ร.15 พัน 4 จึงได้สั่งการให้ ร.ท.สุเทพ แก้วบริสุทธิ์ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน นำจิตอาสาทหารช่าง ไปทำการซ่อมแซมบ้านที่ชำรุดน.ส.โศรญา กล่าวว่า หมู่ 7 ต.ลำภูรานั้น ได้รับเงินสนับ 19,000 บาท จากโครงการบ้านพอพียง จะมีการคัดเลือกประชาชนที่มีที่อยู่อาศัยชำรุด โดยจะมีการพิจารณาของคณะกรรมการ ซึ่งบ้านของนางพิม จันทร์หอม นั้นคณะกรรมการมีความเห็นให้ความช่วยช่วยเหลือในการปรับปรุงบ้านที่ชำรุดให้ใหม่ โดยนำเงินที่ได้รับการสนับมาซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เช่น ปูน สังกะสี อิฐบล็อก และได้ขอความช่วยเหลือไปยังกองพันทหารราบที่ 4 กรมทาหรราบที่ 15 ให้นำจิตอาสาทหารช่างมาช่วยเหลือในการก่อสร้าง ซึ่งต้องขอขอบคุณกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์ ที่ให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างครั้งนี้ทางด้าน ร.ท.สุเทพ กล่าวว่า การนำจิตอาสาทหารช่างออกมาช่วยเหลือประชาชนโดยการซ่อมแซมบ้านที่ชำรุดนั้นเป็นนโยบายของกองทัพบกตามโครงการกองทักบกซ่อมแซมบ้านทั่วไทย โดยเป็นการช่วยเหลือประชาชน ที่มีที่อยู่อาศัยชำรุดทรุดโทรม ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารกับประชาชน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น