อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

รองนายก อบจ.เมืองสองแคว ส่ง จนท.ขุดลอก พัฒนาคลองอ้ายกาบ

รองนายก อบจ.เมืองสองแคว ส่ง จนท.ขุดลอก พัฒนาคลองอ้ายกาบ พื้นที่ อ.พรหมพิราม ให้ความช่วยเหลือเรื่องน้ำอุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 13.29 น.


ว่า ร.ต.อิทธิพล บุบผะศิริ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) พิษณุโลก ได้รับมอบหมายจาก นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการขุดลอก และพัฒนาแหล่งน้ำคลองอ้ายกาบ พื้นที่หมู่ 10 บ้านโคกสมอ ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ความช่วยเหลือเรื่องน้ำอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรกรให้แก่ประชาชน ซึ่งทางกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการขุดลอกและตกแต่งคันคลองอ้ายกาบ ซึ่งมีความยาว 1,600 เมตร กว้าง 20 เมตร เพื่อใช้กักเก็บน้ำที่ได้รับจากคลองลำเข็ง และปลายคลองอีกส่วนหนึ่งรับน้ำจากคลอง PL0 ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนนเรศวร เมื่อห้วงเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมาปัจจุบัน คลองอ้ายกาบแห่งนี้สามารถใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำให้ราษฎรในพื้นที่กว่า 100 หลังคาเรือน ได้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี อีกทั้งยังสามารถใช้น้ำในการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวแบบเศรษฐกิจพอเพียง และไร่นาสวนผสมบริเวณพื้นที่ริมคลองส่งน้ำให้กับชาวบ้าน เช่น ที่สวนของ นายสุรินทร์ ชาติ อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 134 หมู่ 10 ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก หรือ “สวนตาสุรินทร์” ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ ได้ใช้น้ำจากคลองอ้ายกาบ แห่งนี้มาทำไร่นาสวนผสมแบบเกษตรอินทรีย์ บนพื้นที่ 15 ไร่ โดยได้เพาะปลูกมะม่วงแก้วขมิ้น ขนุน ละมุด มะพร้าว พืชผักสวนครัว เช่น คะน้า ผักกาด มะละกอ ผักชี พริก รวมทั้งยังเลี้ยงสุกรและปลา จนสามารถสร้างรายได้หลักในการดำรงชีพให้แก่ครอบครัว นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกรในพื้นที่และในจังหวัดพิษณุโลก อีกด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น