อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

กรุงศรี รับ 3 รางวัล Global MIKE Awards 2020

กรุงศรีคว้ารางวัล “สุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้” Global MIKE Awards 2020 พฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 15.45 น.


กรุงศรี นำโดย ดร. วศิน อุดมรัชตวนิชย์ (กลาง) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และทีมผู้บริหารจากกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
รับ 3 รางวัลจาก Global Most Innovative Knowledge Enterprise (MIKE) Award 2020 ซึ่งมอบให้กับองค์กร ชั้นนำที่มีการบริหารจัดการนวัตกรรมและองค์ความรู้ยอดเยี่ยมระดับโลก ซึ่งตระหนักถึงความสำคัญในการนำความรู้มาสร้างคุณค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อส่งมอบให้กับลูกค้า
 
ในครั้งนี้ กรุงศรีสามารถคว้ามาได้ถึง 3 รางวัล ได้แก่ 1) รางวัล The 5 Most Outstanding Winners of the Global MIKE Award 2020 หรือ หนึ่งใน 5 องค์กรที่มีความโดดเด่นในการบริหารจัดการนวัตกรรมและองค์ความรู้ ซึ่งนับเป็นรางวัลสูงสุดของงานดังกล่าว ซึ่งกรุงศรีเป็นเพียง องค์กรไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลนี้  2) รางวัล Global MIKE Winners  และ 3) รางวัล Thailand MIKE AWARD 2020 (Gold level – ระดับความเป็นเลิศเทียบเท่าสากล)

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น