อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 17 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 17 เมษายน 2564

พ่อเมืองสุพรรณบุรีมอบใบสัมฤทธิผลการศึกษา ผู้สำเร็จพยาบาลศาสตร์

ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานมอบใบสัมฤทธิผลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 120 คน ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.18 น.


ที่หอประชุม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานมอบใบสัมฤทธิผลการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 โดยผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 23 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 120 คน ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเริ่มปฏิบัติงาน และเกิดความภาคภูมิใจในสถาบันและวิชาชีพ โดยมี ดร.พิศิษฐ์ พลธนะ ผอ.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี และคณาจารย์ ร่วมพิธีสำหรับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี เป็นวิทยาลัยพยาบาลหนึ่งใน 30 แห่ง สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ ก่อสร้างขึ้นโดยดำริของ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ที่เห็นว่าการก่อตั้งวิทยาลัยพยาบาลในจังหวัดภาคตะวันตก จะทำให้เยาวชนในเขตภูมิภาคนี้ไม่ต้องเดินทางไกลไปเรียนที่จังหวัดอื่น ๆ จึงได้ประสานกระทรวงสาธารณสุข ขออนุมัติงบประมาณในการก่อสร้าง และฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา ยังได้บริจาคทรัพย์และผลักดันของบประมาณในการปรับปรุงให้ภูมิทัศน์ที่สวยงาม และมีความปลอดภัย จัดซื้ออุปกรณ์ทางการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการก่อสร้างหอพักนักศึกษาที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เพื่อให้นักศึกษามีที่พักขณะไปฝึกปฏิบัติการพยาบาลที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อีกด้วยนอกจากนี้ วิทยาลัยฯ ยังได้มีความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเล่อซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นความร่วมมือในโครงการบ้านพี่เมืองน้องของจังหวัดสุพรรณบุรี กับมณฑลเสฉวน แลกเปลี่ยนนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2555-2562 จำนวน 21 คน และตั้งแต่ปี 2556 วิทยาลัยฯ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยยู่เจียง มณฑลกวางสี แลกเปลี่ยนนักศึกษาจนถึงปัจจุบัน จำนวน 18 คนคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น