อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

มทบ.29 ร่วมกับภาคีเครือข่าย เปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง

พล.ต.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เป็นประธานเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564 โดยได้ตรวจความพร้อมของกำลังพล ก่อนทำพิธีปล่อยแถวคาราวานรถบรรทุกน้ำ รวม 78,000 ลิตร   ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.27 น.

ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์วีรไท ค่ายกฤษณ์สีวะรา มณฑลทหารบกที่ 29 อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร พล.ต.ประสิทธิ์ ทิศาวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 29 เป็นประธานเปิดโครงการ ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง ประจำปี 2564 โดยได้ตรวจความพร้อมของกำลังพล ก่อนทำพิธีปล่อยแถวคาราวานรถบรรทุกน้ำ รวม 78,000 ลิตร ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ต.งิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร ทั้งนี้ โครงการ “ราษฎร์ รัฐร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” เป็นความร่วมมือกันระหว่าง กองทัพบก และภาคีเครือข่ายจาก 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย บริษัทการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย จำกัด(มหาชน) กรมทรัพยากรน้ำบาดาล การประปาส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

พร้อมทั้งให้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก เตรียมความพร้อมตามแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัย โดยมี มณฑลทหารบกที่ 29 กรมทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 3 กองพันทหารราบที่ 1 บูรณาการร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสกลนคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมด้วยส่วนราชการในพื้นที่ ซึ่งกองทัพภาคที่ 2 และ มณฑลทหารบกที่ 29 ได้ให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเน้นการบูรณาการกับส่วนราชการทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมสามารถเข้าให้การช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็นรูปธรรมคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น