อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อบจ.​สุพรรณบุรี​ ต้อนรับคณะ​ศึกษา​ดูงาน​จาก​ อบต.หนองหัวช้าง จ.​บึงกาฬ​

องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สุพรรณบุรี​ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก​ อบต.หนองหัวช้าง อ.​พรเจริญ จ.บึงกาฬ นำโดยนางพูนทรัพย์ อินทร์งาม ปลัด อบต.หนองหัวช้าง พร้อมคณะจำนวน 65 คน เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ "การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น" ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.54 น.

ที่ ห้องประชุมสภาองค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สุพรรณบุรี​ ชั้น 3 นา​ยบุญ​ชู​ จันทร์​สุวรรณ​ นายก​ อบจ. สุพรรณบุรี​ มอบหมาย​ให้นายเธียรินทร์​ ปัทมนิรันดร์กุล รองปลัดองค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​สุพรรณบุรี​ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ​ ข้าราชการ​ และ​พนักงาน​องค์​การบริหาร​ส่วน​จังหวัด​สุพรรณบุรี​ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก​ อบต.หนองหัวช้าง อ.​พรเจริญ จ.บึงกาฬ นำโดยนางพูนทรัพย์ อินทร์งาม ปลัด อบต.หนองหัวช้าง พร้อมคณะจำนวน 65 คน เข้าศึกษาดูงานในหัวข้อ "การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น" บรรยายโดยนายเธียรรินทร์ ปัทมนิรันดรกุล รองปลัดองค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​สุพรรณบุรี​ รักษาราชการ​แทน​ปลัด​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​สุพรรณบุรี​ จากนั้นได้นำคณะเข้าเยี่ยมชมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ (IP Phone) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) และห้องปฏิบัติการกล้องวงจรปิด (Data Center) เพื่อที่จะนำไปปรับใช้ในด้านงานสารสนเทศของ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​หนองหัวช้าง ณ ห้องปฏิบัติการ Conference Room องค์การ​บริหาร​ส่วน​สุพรรณบุรี
นายเธียรรินทร์  กล่าวว่า อบจ.สุพรรณบุรี เริ่มดำเนินระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2555  ปัจจุบันยังใช้งานได้ดี  ทั้งนี้ผู้บริหารมีนโยบายให้ติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชน ปัจจุบันมีจำนวน 1448 ตัวครอบคลุมทั้งจังหวัด   อ.ด่านช้าง  86 ตัว อ.หนองหญ้าไซ   61 ตัว   อ.สามชุก39 ตัว อ.เดิมบางนางบวช   252 ตัว อ.ศรีประจันต์ 64  ตัว อ.ดอนเจดีย์  70 ตัว     อ.สองพี่น้อง 106ตัว  อ.อู่ทอง 80 ตัว  อ.บางปลาม้า  17 ตัว และ อ.เมืองฯ 654 ตัว  แต่ละอำเภอเชื่อมโยงโดยสายเคเบิลใยแก้วทังหมด
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น