อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 18 เมษายน 2564

รองพ่อเมืองศรีสะเกษยกระดับเครื่องประดับอีสานใต้ ก้าวไกลโกอินเตอร์

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ยกระดับเครื่องประดับอีสานใต้ ก้าวไกลโกอินเตอร์ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจไทย เป็นสินค้าที่ติดอันดับหนึ่งใน 3 รายการ สินค้าส่งออกหลักที่ทำรายได้เข้าประเทศ ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 10.59 น.

เมื่อเร็วๆนี้ ที่โรงแรมศรีลำดวน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รอง ผวจ.ศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ยกระดับเครื่องประดับอีสานใต้ ก้าวไกลโกอินเตอร์ โดยมี น.ส.วาสนา อยู่ดี พาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ นำผู้แทนสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการอัญมณีและเครื่องประดับ จากจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ อุบลราชธานี เข้าร่วมสัมมนาด้วยจำนวนกว่า 50 คน


นายอนุรัตน์ กล่าวว่า โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ ยกระดับเครื่องประดับอีสานใต้ ก้าวไกลโกอินเตอร์ อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจไทย เป็นสินค้าที่ติดอันดับหนึ่งใน 3 รายการ สินค้าส่งออกหลักที่ทำรายได้เข้าประเทศ ก่อให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเกือบ 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณ 1 ล้านล้านบาท ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็น SMEs กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศกว่า 12,500 แห่ง และกิจการในครัวเรือนอีกจำนวนมาก มีการจ้างงานตลอด ห่วงโซ่อุปทานนับล้านคน รวมแรงงานทั้งในและนอกระบบ

นอกจากนี้ ยังมีส่วนในการสนับสนุนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างและกระจายรายได้ให้แก่ช่างฝีมือและผู้ประกอบการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอยู่ไม่น้อย โดยกิจกรรมในวันนี้ ได้มีการฝึกอบรมพัฒนาทั้งรูปแบบสินค้า เทคนิคการผลิต และการตลาด นำเอกลักษณ์ของภูมิภาคที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นจุดขาย ซึ่งมีเป้าหมายต่อยอดด้านเทคนิคการผลิตและการออกแบบผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างแบรนด์ รวมถึงเพิ่มช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวต่อไป.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น