อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 13 เมษายน 2564

5 ภาคีเครือข่าย รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต

กระทรวงพลังงานร่วมกับภาคีเครือข่าย รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต มุ่งจัดการพลังงานสร้างอากาศบริสุทธิ์ ศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 เวลา 16.40 น.


นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เป็นประธานในพิธีประกาศเจตนารมณ์การจัดการพลังงาน คุณภาพอากาศ และสิ่งแวดล้อม “Breathe our Future รวมพลังเพื่อลมหายใจแห่งอนาคต” พร้อมด้วย ศ.ดร.ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศ.ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
โดยได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์รวมพลังจัดการพลังงาน มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและดูแลคุณภาพอากาศผ่านการดำเนินโครงการต่างๆ และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษด้านอากาศให้กับประเทศไทย ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานใหญ่ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น