อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

กรมช่างอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 86 อัตรา

กรมช่างอากาศ เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ จำนวน 86 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 มีนาคม 2564 พุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.15 น.


ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมช่างอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วย กรมช่างอากาศ มีความประสงค์จะสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 18 ตำแหน่ง 86 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. พนักงานพัสดุ 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
2. พนักงานห้องทดลอง 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
3. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
4. ช่างกลโรงงาน 19 อัตรา (ชาย/หญิง)
5. ช่างสี 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
6. ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
7. ช่างเครื่องยนต์อากาศยาน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
8. ช่างโครงสร้างอากาศยาน 12 อัตรา (ชาย/หญิง)
9. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
10. ช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
11. ช่างท่อ 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
12. ช่างไฟฟ้า 7 อัตรา (ชาย/หญิง)
13. ช่างยางและพลาสติก 2 อัตรา (ชาย/หญิง)
14. ช่างโยธา 1 อัตรา (ชาย/หญิง)
15. ช่างระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดประกอบการบิน 3 อัตรา (ชาย/หญิง)
16. ช่างระบบอากาศยาน 8 อัตรา (ชาย/หญิง)
17. ช่างโลหะ 13 อัตรา (ชาย/หญิง)
18. พนักงานลานถัง 5 อัตรา (ชาย/หญิง)

การรับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพลกองบังคับการ กรมช่างอากาศ ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 มีนาคม 2564 เว้นวันหยุดราชการ

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 174