อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

สังคมนิยมทันสมัย

การประชุมประจำปี 2564 ของสภาประชาชนแห่งชาติ (เอ็นพีซี) หรือ รัฐสภาจีนแผ่นดินใหญ่ ปิดฉากลงเมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา พร้อมกับการประกาศ โร้ดแมปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับใหม่ ที่จะใช้ในระยะ 5 ปีข้างหน้าเป็นอย่างน้อย จันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 07.00 น.

จีนออกแผนพัฒนาแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับแรกเมื่อปี 2496 และกว่าครึ่งศตวรรษผ่านไป แผ่นดินใหญ่บรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างรวดเร็ว แผนพัฒนา 5 ปีหลายฉบับกลายเป็นกลไกสำคัญ ในการชี้นำกิจกรรมเศรษฐกิจและสังคมของประเทศจนถึงปัจจุบัน
 
โครงร่างแผนพัฒนาฉบับล่าสุด คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปี ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2564 – 2568) และเป้าหมายระยะยาวจนถึงปี  2578 (Long-Range Objectives Through the Year 2035) มีความโดดเด่นเป็นพิเศษ เนื่องจากเป็นแผนแม่บทสำหรับประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่อันดับ 2 ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกา ที่จะใช้ออกเดินทางไปสู่การสร้างสรรค์จีนแผ่นดินใหญ่ ให้กลายเป็นประเทศสังคมนิยมทันสมัย (modern socialist) อย่างสมบูรณ์แบบ


South China Morning Post


ตามปกติการร่างแผนพัฒนาแห่งชาติของจีน ใช้เวลาประมาณ 3 ปี เนื้อหาในฉบับล่าสุดได้จากการวิเคราะห์ข้อเสนอ จากผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงาน/องค์กรต่าง ๆ และร่างโดยคณะทำงานของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน หรือ ซีพีซี (Communist Party of China : CPC) ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในฐานะเลขาธิการซีพีซี เป็นผู้นำการพิจารณาข้อเสนอด้วยตนเอง โดยสีทำการวิจัยภาคสนาม ลงตรวจพื้นที่จริง และรวบรวมคำชี้แนะจากประชาชนทุกภาคส่วน และเป็นประธานการประชุมหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญ 7 ครั้ง ระหว่างเดือน ก.ค.-ก.ย. 2563
 
มนตรีแห่งรัฐ (State Council) หรือคณะรัฐมนตรีจีน รับหน้าที่เปลี่ยนข้อเสนอของกรรมาธิการกลางซีพีซีให้เป็นแผนที่มีรายละเอียด แล้วยื่นเสนอต่อที่ประชุมประจำปีของเอ็นพีซี เพื่อการทบทวนและอนุมัติ
 
กระบวนการกำหนดรูปแบบ และแนวทางการพัฒนา เป็นสูตรเฉพาะตัว ตามแผบบประชาธิปไตยสังคมนิยมของจีน การตัดสินใจประเด็นสำคัญของซีพีซี จะต้องยึดเจตนารมณ์ของประชาชนเป็นหลัก
 
แหล่งข่าวภายในอาคารมหาศาลาประชาชน ในกรุงปักกิ่ง สถานที่ประชุมประจำปีของเอ็นพีซี เผยว่า กระบวนการกำหนดสูตรพัฒนาประเทศฉบับใหม่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความเป็น “ประชาธิปไตย” การร่างแผนเป็นการผสมผสานเชิงสร้างสรรค์ ระหว่างการออกแบบของกลุ่มผู้นำระดับสูง กับภูมิปัญญาของประชาชนทุกภาคส่วน


CGTN

เพื่อให้แผนพัฒนาฉบับใหม่ มีความสมบูรณ์แบบมากขึ้น รัฐบาลจีนเปิดโอกาสให้ประชาชน ส่งคำแนะนำทางออนไลน์ ในเดือน ส.ค. 2563 ปรากฎว่ามีคนส่งคำชี้แนะกว่า 1 ล้านความเห็น
 
ลอเรนซ์ เจ. บราห์ม นักวิจัยอาวุโสของศูนย์ศึกษาจีนและโลกาภิวัฒน์ หรือ ซีซีจี (Center for China and Globalization : CCG) ในกรุงปักกิ่ง ประชาธิปไตยในรูปแบบของจีน เป็นระบบ “ความเห็นชอบร่วมกัน” แตกต่างจากรูปแบบของตะวันตก โดยของจีนจะมีความเข้มแข็งในความเงียบสงบ มีส่วนคล้ายคลึงกับวิชามวยไท่เก๊กมาก


Bloomberg Markets and Finance

 
กว่าจะสำเร็จเป็นโร้ดแมปสุดท้าย ปีนี้ที่ประชุมประจำปีเอ็นพีซี ซึ่งประชุมควบคู่กับ สภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติ หรือ ซีพีพีซีซี (Chinese People's Political Consultative Conference : CPPCC) ทำการถกอภิปรายทบทวน และปรับแก้ไขถึง 55 ครั้ง
 
ไอนาร์ แทนเกน นักวิเคราะห์การเมืองและเศรษฐกิจจากสหรัฐอเมริกา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ 5 ปีของจีน ประชาชนจากทุกภาคส่วน และทุกระดับจนถึงรากหญ้า มีสิทธิมีส่วนร่วม ในการกำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยรวมของประเทศ อาจกล่าวได้ว่า กระบวนการตั้งแต่เริ่มร่าง จนสำเร็จเป็นแผนสุดท้าย เป็นผลจากการทำงานหนัก ทั้งกายภาพและสมอง รวมหลายล้านชั่วโมง
 
สี จิ้นผิง ผู้นำสูงสุดของจีนคนปัจจุบัน กล่าวย้ำว่า “ประชาธิปไตยไม่ใช่เครื่องประดับ สำหรับใช้ตกแต่งให้ดูดี แต่ควรใช้เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชนต้องการแก้”.

-----------------------
                                        
เลนซ์ซูม

เครดิตภาพ : GETTY IMAGES

    

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 53