อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ที่นี่จากยูเอสเอ วันที่ 14 มีนาคม 2564

ออท.มนัสวี ศรีโสดาพล ได้ต้อนรับและพบหารือกับสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ Tammy Duckworth (D-Il) โดยเฉพาะการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระดับรัฐสภา รวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคง,การทหาร, และเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งกระชับความเป็นมิตรประเทศระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อาทิตย์ที่ 14 มีนาคม 2564 เวลา 06.30 น.


@@@ เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ออท.มนัสวี ศรีโสดาพล ได้ต้อนรับและพบหารือกับสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯ Tammy Duckworth (D-Il) ประธานคณะอนุกรรมาธิการทหารบก-อากาศ (Airland) ภายใต้คณะกรรมาธิการทหาร และรองประธาน Democratic National Committee (DNC) ที่สถานเอกอัครราชทูต( สอท) ณ กรุงวอชิงตัน,ดี.ซี. บรรยากาศในการหารือเป็นไปอย่างสร้างสรรค์และราบรื่น ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวคิดและความเห็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ โดยเฉพาะการสร้างเสริมความสัมพันธ์ระดับรัฐสภา รวมถึงความร่วมมือด้านความมั่นคง,การทหาร, และเศรษฐกิจ เพื่อมุ่งกระชับความเป็นมิตรประเทศระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น@@@ สถานเอกอัครราชทูต (สอท.) ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. และ สถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้รับอนุมัติโควตาส่งคนไทยกลับจากสหรัฐฯ เพิ่มเติมในเดือน เม.ย. 2564 เพิ่มอีก 8 เที่ยวบินสำหรับคนไทยจำนวน 800 คน โดยมีกำหนดเดินทางถึงไทย ดังนี้ : 01 เม.ย. 2564 Qatar Airways 100 คน /09 เม.ย. 2564 EVA Air 100 คน/13 เม.ย. 2564 Etihad Airways 100 คน/16 เม.ย. 2564 All Nippon Airways 100 คน/17 เม.ย. 2564 Japan Airlines 100 คน/20 เม.ย. 2564 Emirates 100 คน/22 เม.ย. 2564 Asiana Airlines 100 คน / 29 เม.ย. 2564 Korean Air 100 คน ผู้ประสงค์จะเดินทางสามารถอ่านข้อมูลสำหรับการเดินทางและขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องได้ที่ https://thaiembdc.org/repatapril2021/ - ลงทะเบียนในระบบที่ https://coethailand.mfa.go.th โดยอัพโหลดหนังสือเดินทางไทย และรอผลการอนุมัติ (pre-approve) เอกสาร 3 วัน เมื่อได้รับการ pre-approved แล้ว ท่านจะต้องติดต่อซื้อ/เปลี่ยนบัตรโดยสารภายใน 15 วัน ตามช่องทางและเงื่อนไขที่ระบุไว้เท่านั้น (หากท่านติดต่อสายการบินผ่านช่องทางอื่น ท่านจะไม่อยู่ในโควตาคนไทยกลับประเทศ และสายการบินอาจยกเลิกบัตรโดยสารของท่านในภายหลัง) - จัดหาใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากสหรัฐฯ (ไม่เกิน 3 วัน ) สถานที่ตรวจหาได้ที่ thaiembdc.org/infoforthaisflyinghome และจะต้องถือติดตัวไปในวันเดินทางด้วย บางสายการบินกำหนดให้ผู้เดินทางมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรค COVID-19 ท่านสามารถดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม ต.8 ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/T8_form.pdf หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทย https://aot-app.kdlab.ai/ -ขอให้โชคดีทุกท่านที่เดินทางกลับมาตุภูมิ.....@@@ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 อีริค Bland และ ชุติมา Subins นิมนต์พระสงฆ์จากวัดป่าสันติธรรม,เมืองแคร์รอลตัน,รัฐเวอร์จิเนีย นำโดย พระมหาอุดม ปภงฺกรโร เจ้าอาวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ขอให้อยู่ด้วยความร่มเย็น เป็นสุข ตลอดไป ในโอกาสเดียวกันก็ได้ทำบุญวันเกิดให้แม่บ้านด้วย สุโข สุขี ขอให้มีความสุขยิ่ง ๆ เจ้าภาพฝากขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ไปร่วมทำบุญด้วยกันในครั้งนี้มา ณที่นี้ด้วย ( ภาพเครติดหนุ่ม แฮมตัน )@@@ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม เฉลิม หาญพาณิชย์ ( นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์ ) สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.ได้มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ.วิชาญ วิทยาศัย แพทย์เชียงใหม่รุ่น 1 เป็นประธานมอบทุนการศึกษาของ พญ.ลักขณา ชยา( Luckana Chaya) แพทย์ไทยใน สหรัฐอเมริกา จำนวน 3 ทุน ทุนละ 10,000 บาท ให้แก่นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ มช. ได้แก่ นศพ.ชนะวินท์ รินทพล,นศพ.ดนวัต แหสมุทร และ นศพ.ชลลฎา อรุณรัตนากร นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3โดยมี รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดี, ศ.พญ.จีระนันท์ คุณาชีวะ ผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. และ ผศ.นพ.วรวรรธญ์ วงษ์ไวยเวช กรรมการและเลขานุการ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีรับมอบครั้งนี้

 
@@@ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564/2021 ที่ผ่านมา คริสตจักรชาวไทยนิวยอร์ก ยองเกอร์  นำโดย ศจ.ดร. สมบุญ เทศน์สาลี ศิษยาภิบาล ได้จัดนมัสการครบรอบ 30 ปี ของคริสตจักรขึ้น มีแขกผู้มีเกียรติมาร่วมนมัสการและแสดงความยินดีหลายท่าน Mr. David Tubiolo, Westchester County Board of Legislators 14th District, NY นางสาวจีระพร จีระนันทกิจ รองกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก  พันเอกเทอดศักดิ์ ใจอารีย์ ที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก กงสุลหทัยทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา คุณจตุฉัตร ชมไม้ เลขานุการเอก คณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นิวยอร์ก พ.ญ.สมศรี รัตนประสาทพร นายกสมาคม Thai American Society และสมาชิก รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 40 ท่าน งานวันนี้ผ่านไปได้โดยพระคุณมากมายที่พระเจ้าทรงนำพาคริสตจักรให้ฝ่าฟันวิกฤติโรคระบาดร้ายแรงตลอดปีที่ผ่านมา

 
@@@ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564/2021 ที่ผ่านมา เป็นวันครบรอบ 30 ปี ของคริสตจักรชาวไทยนิวยอร์ก ยองเกอร์ โอกาสนี้นักการเมืองท้องถิ่น Mr. David Tubiolo, Westchester County Board of Legislators 14th District, NY ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรรับรองให้กับทางคริสตจักรในฐานะที่เป็นสถาบันที่เสริมสร้างกิจกรรมทางศาสนาและรับใช้ชุมชนในเขต Westchester, NY


@@@  เมื่อวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 คุณสมศักดิ์ - คุณสายล ลักษณะสุต ได้จัดเซอร์ไพร์สวันเกิดให้บุตรชายคนโต สหรัฐ (กอล์ฟ) ลักษณะสุต ณ บ้านพักในนิวเจอร์ซีย์ การจัดฉลองในปีนี้เป็นแบบ New Normal ฉลองกันภายในครอบครัวที่น่ารัก อบอุ่น ขอร่วมอวยพรสุขสันต์วันเกิดให้คุณสหรัฐ ลักษณะสุต มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะค่ะ

 
@@@ ขอแสดงความยินดีกับ พ.ญ.สมศรี รัตนประสาทพร นายกสมาคม Thai American Society ในโอกาสที่ได้หลานสาวสมาชิกใหม่จากครอบครัวลูกสาว พ.ญ.ลิซ่า รัตนประสาทพร กับ Ryan Busha คลอดเมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 ณ Brigham Women's Hospital Boston หลานสาวมีชื่อว่า เมบไอลา บูช่า น้ำหนัก 7 lbs. 15 oz. สุขภาพแข็งแรงทั้งคุณแม่และลูกสาวค่ะ 

 
@@@ เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 พระครูวิทูรธรรมประกาศ เจ้าอาวาสวัดพุทธไทยถาวรวนาราม เอ็มเฮิร์ท ควีนส์ นิวยอร์ก พระมหาพรสวรรค์ จกฺกธมฺโม เจ้าอาวาสวัดป่าไทยถาวร อัลบานี นครนิวยอร์ก ไปรับมอบลูกนิมิตจำนวน 38 ลูก เพื่อจะใช้ในพิธีฝังลูกนิมิต ณ พระอุโบสถวัดป่าไทยถาวร อัลบานี นครนิวยอร์ก กำหนดการงานพิธีฝังลูกนิมิตทางวัดจะแจ้งให้ทราบในโอกาสต่อไปค่ะ

 
@@@ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นวันสตรีสากล International Woman's Day คุณนวลฉวี DeStefano ขอบคุณน้องเพ็ญ เจ้าของร้านอาหาร La Kang Thai French Cuisine, Pennsylvania  พี่ ๆ น้อง ๆ และ เพื่อน ๆ ที่จัดงานเลี้ยงฉลองวันคล้ายวันเกิดให้ล่วงหน้าก่อนหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากต้องเดินทางไปทำธุระที่ฟลอริดา และคุณเพ็ญ เจ้าของร้านอาหารต้องเดินทางไปเมืองไทยในวันอังคารที่ 16 มีนาคมนี้ สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดค่ะ 


 
@@@ พิธีเปิดงาน Asian American Coalition of Chicago ครั้งที่ 38 ชุมชนไทยในนครชิคาโกเป็นเจ้าภาพจัดงาน นันทา บูรณกาญจน์ ประธานจัดงาน(คนที่ 5 ซ้าย ) อรชร แน่นหนา นายกสมาคมไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ (คนที่ 4 ซ้าย )รองประธานจัดงาน และคณะกรรมการจัดงาน อิสรพงศ์ บรรณประดิษฐ์ กรรมการจัดงาน กรรมการสมาคมไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ร้องเพลงชาติอเมริกา และเพลงชาติไทย ในพิธีเปิดงานAACC ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

 
@@@ รองกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกนางสาวศิริพร ตันติปัญญาเทพ (ยืนกลาง แถว 2 ) กรรมการที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ และผู้แทนชุมชนไทยรวมทั้งชุมชนอื่นๆของAACC แสดงความยินดีกับผู้แทนชุมชนเกาหลีที่รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน Asian American Coalition of Chicago ครั้งที่ 39 ต้นปี 2022

 
@@@ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ส่งการแสดงนาฎศิลป์และกลองยาว ชุดสวยงาม พิเศษสุด มาร่วมแสดงในงานAACC ครั้งนี้

 
@@@ ณัฐธิรา ทองมอญ ศิษย์เก่ารพ.หญิง กรรมการอำนวยการสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ รองนายกสมาคมไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ ช่วยเหลืองานสมาคมพยาบาลไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ สมาคมไทยฯ สมาคมชาวปักษ์ใต้ฯ วัดธัมมาราม และวัดไทยทุกวัดในนครชิคาโก ด้วยความเสียสละกำลังกาย ใจ สติปัญญา และทุนทรัพย์มาโดยตลอด รับโล่ประกาศเกียรติคุณ Community Services Award ของAACC ในงานAACC 2021 ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

 
@@@ ดร.นินนาท สาทิสสะรัต กรรมการอำนวยการสมาคมไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ อดีตกรรมการอำนวยการวัดธัมมาราม อดีตอาจารย์สอนวิชาคณิตศาสตร์ ณ วัดธัมมาราม ได้เคยทำงานให้วัดธัมมารามในตำแหน่งกรรรมการอำนวยการ เสียสละเวลา กำลังกาย ใจ สติปัญญา และทุนทรัพย์ เพื่องานการกุศลและพระพุทธศาสนา รวมทั้งเยาวชนไทยมาเป็นเวลานาน รับโล่Community Services Award ของAACC ในงานAACC ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564

 
@@@ Kaitlyn Ta รับโล่ประกาศเกียรติคุณ Community Services  Award ประเภทเยาวชน ในงานAACC ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติฯ วัดธัมมาราม นครชิคาโก เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564  ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการจัดงานAACCของชุมชนไทยที่เสียสละกำลังกาย ใจ สติปัญญา และทุนทรัพย์เพื่อจัดงานAACCในปีที่เกิดวิกฤติการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 ทั่วสหรัฐด้วยความอดทน มุ่งมัน ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเพื่อให้งานประสบความสำเร็จด้วยดี ตลอดจนทุกท่านจากชุมชนไทย ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากAACC ในปี 2021 นี้ด้วย@@@ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2564 สันทนี วายุโชติ ไปร่วมงานทำบุญครบร้อยวัน พี่ตุ๊-บุญเลิศ บุญศุขะ อดีตกรรมการวัดไทย ลอส แอนเจลิส และได้ทำบุญถวายสังฆทานอุทิศส่วนกุศลให้กับเพื่อนสื่อมวลชนที่จากไปเนื่องในวันนักข่าว ที่วัดไทยแอล.เอ.@@@ สำหรับคนไทยในอเมริกาหรือทั่วโลกที่วางแผนจะบินกลับไทย หากฉีดวัคซีนครบตามกำหนด วันกักตัวจะลดลงเหลือ 7 วัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเรียนว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ทั้ง 3 แห่งในสหรัฐฯ ได้รับอนุมัติโควตาส่งคนไทยกลับจากสหรัฐฯ เพิ่มเติมในเดือน เม.ย. 2564 เพิ่มอีก 8 เที่ยวบินสำหรับคนไทยจำนวน 800 คน โดยมีกำหนดเดินทางถึงไทย ดังนี้1 เม.ย. 2564 Qatar Airways 100 คน /9 เม.ย. 2564 EVA Air 100 คน/13 เม.ย. 2564 Etihad Airways 100 คน/16 เม.ย. 2564 All Nippon Airways 100 คน/17 เม.ย. 2564 Japan Airlines 100 คน/20 เม.ย. 2564 Emirates 100 คน/22 เม.ย. 2564 Asiana Airlines 100 คน / 29 เม.ย. 2564 Korean Air 100 คน@@@ พิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่คนดีศรีสวนฯ ประจำปี 63 และ 64 ที่โรงเรียนสวนกุหลาบ วรวิทย์ (วิลลี) วัฒนวงศ์คีรี บอกว่า อยากไปร่วมพิธีมาก แต่ไปไม่ได้เพราะการระบาดของ Covid-19 “ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณเพื่อน OSK 83 ทุกท่านที่มอบเกียรติยศอันสูงส่งให้กับผมและสิน ได้รับเกียรติเป็นคนดีศรีสวนประจำปี 63 และ 64 แต่ผมคิดว่าเพื่อนเราทุกคนคือคนดีศรีสวนฯ ตลอดไปครับ ขอขอบคุณพูนเพิ่ม อดีตนักปิงปองทีมชาติและเพื่อนร่วมห้องที่ทำหน้าที่แทนผมในการรับประกาศเกียรติคุณจากท่านประธาน” ปัจจุบันเขายังอาศัยอยู่ ลอส แอนเจลิส ไม่อาจเดินทางมาร่วมงานได้@@@ สัมฤทธิ์ กระจ่างศรี อดีตนายกสมาคมธรรมศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนีย ในเครือสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ถึงแก่กรรมที่ลอส แอนเจลิส ด้วยโรคชรา ในวัย 80 ปีเศษ กำหนดสวดพระอภิธรรมที่วัดไทย ลอสแอนเจลิสวันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคมโดยมีเจ้าภาพหลายองค์กรเช่นโรงเรียนพระพุทธศาสนาวัดไทยแอล.เอ.,สมาคมธรรมศาสตร์แห่งแคลิฟอร์เนียฯ,สมาคมไทยปักษ์ใต้แห่งแคลิฟอร์เนีย คุณสมฤทธิ์เป็นชาวจังหวัดพังงา เรียนจบคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.@@@ นายมังกร ประทุมแก้ว กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ได้มอบการสนับสนุนให้กับนายตัน พัฒนะ นายกสภาไทยทาวน์ เพื่อนำไปใช้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ThaiNow ให้เป็น electronic platform ที่รวบรวมข้อมูลธุรกิจและบริการของคนไทยในสหรัฐฯ ช่วยในการค้นหา ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการขาย และสร้างงานสร้างรายได้ โดยเริ่มจากมลรัฐแคลิฟอร์เนีย และจะขยายให้ครอบคลุมทั่วทั้งสหรัฐฯ ต่อไป ThaiNow เป็นโครงการความร่วมมือแบบ Public-Private Partnership (PPP) ที่มีภาครัฐ (สถานกงสุลใหญ่ฯ) องค์กรไม่แสวงหากำไร (สภาไทยทาวน์) และภาคเอกชนไทย (บริษัท Project Thai Hub) ในนครลอสแอนเจลิสเป็นผู้ดำเนินการ ขณะนี้ รวบรวมข้อมูลธุรกิจคนไทยได้กว่า 5,800 ร้าน ใน 8 มลรัฐ และอยู่ระหว่างพัฒนาการใช้งานในส่วน directory โดยจะ launch แอพพลิเคชั่นให้ทดลองใช้ในเดือนเมษายน 2564 และจะทยอยพัฒนาฐานข้อมูลและการใช้งานในส่วนอื่นต่อไป โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายน 2564@@@ วันอาทิตย์ที่ 7 มีนาคม 2564 คณะญาติธรรมมี คุณมิลิน กูลมร พร้อมด้วยกัลยาณมิตร ผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันมาถวายสังฆทานที่วัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์,รัฐแคลิฟอร์เนีย เพื่ออุทิศกัลปนาผลบุญกุศล ไปให้แก่มิสเตอร์พอล เลนู อดีตสามีที่วายชนม์ ขอผลบุญอันทานบดีผู้เป็นเจ้าภาพได้ตั้งจิตอุทิศไว้ดีแล้วนี้ จงสำเร็จแก่ผู้วายชนม์@@@ วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 วันบูรพาจารย์ ณ วัดสระแก้วปทุมทอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก คณะสงฆ์วัดเทพากร กรุงเทพมหานคร โดยมีพระครูศรีชัยวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไชยมงคล สหรัฐอเมริกา ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกิจ อุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสของวัด ร่วมด้วยศิษย์ยานุศิษย์และอุบาสกอุบาสิการ่วมกันจัดขึ้นทุก ๆปี@@@ คุณแก้ว สีวิไล พร้อมด้วยครอบครัว เมืองโลแกนสปรอท รัฐอินเดียนา ผู้มีใจศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา เดินทางไกลมาร่วมทำบุญอุปถัมภ์ค่าใช้จ่ายแก่ทางวัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์,รัฐแคลิฟอร์เนีย จำนวน 100 ดอลลาร์.@@@ วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 คุณเสริฐ สุวรรณรัตน์ และครอบครัว จากเมืองแซนบรูโน่ แคลิฟอร์เนีย ศรัทธาเลื่อมใสในบวรพระพุทธศาสนา ได้เดินทางมาร่วมอุปถัมภ์กิจการงานของวัดไชยมงคล เมืองแฟร์ฟิลด์,รัฐแคลิฟอร์เนีย@@@ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 มุทิตาสักการะ 61 ปี พระราชมงคลวิเทศ(น้อม) เนื่องในวาระอายุวัฒนมงคล 61 ปี 40 พรรษา พระราชมงคลวิเทศ (น้อม กาญฺจนรํสี กาละสังข์ ป.ธ.๖ พธ.บ.) ชาติภูมิ, ตำบลทุ่งคาโงก อ.พังงา จ.พังงา. ปัจจุบันเจ้าอาวาสวัดมงคลเทพมุนี เมืองเบนซาเล็ม มลรัฐเพนซิลเวเนีย@@@ เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ สมเพียร ตันสุพงษ์ ในวันที่ 07 มีนาคม 2564 ดนัย +สมเพียร ตันสุพงษ์ อดีตนายกสมาคมชาวปักษ์ใต้นิวยอร์ก ได้ไปร่วมทำบุญถวายสังฆทานจตุปัจจัยไทยธรรม ที่วัดวชิรธรรมปทีป วัดเก่า Mt.Vernon มหานครนิวยอร์ค ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงสืบไป เทอญ@@@ เมื่อวันที่ 07 มีนาคม 2564 เนื่องในวาระคล้ายวันเกิด คุณอิ่มพันธ์ กวงกา มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคทรัพย์จำนวน 1,000 เหรียญดอลลาร์หรือจำนวน 30,000 บาท เ(สามหมื่นบาทถ้วน) เพื่อร่วมตั้งกองทุนสร้างกุฏิสงฆ์พระราชมงคลวิเทศ (เจ้าคุณน้อม กาละสังข์) ณ วัดปัจจันตคาม ต.ทุ่งคาโงก อ.เมือง จ.พังงา.@@@ ประจวบเหมาะอากาศหนาวเหน็บมากในนครนิวยอร์ก กรรมการวัดวชิรธรรมปทีป แมว- พรรณี โตวรานนท์ ได้ถักหมวกไหมพรมไว้ ถือโอกาศดีนี้นำหมวกไหมพรมที่ถักไว้ไปถวายพระสงฆ์ 5 รูป ที่วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก อนุโมทนาสาธุ@@@ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2021 ซึ่งประจวบเหมาะกับวัน International woman’s day น้องเพ็ญ เจ้าของร้าน La Kang, Thai French Cuisine, PA จัดวันเกิดล่วงหน้าให้พี่น้อย -นวลฉวี เด สเตฟาโน ( หัวโต๊ะเสื้อเหลืองขวามือ) ก่อนเดินทางไป Florida ,พี่น้อยขอขอบคุณ พี่แต๋ว,พี่ต้อย, พี่วัลย์,น้องอำ ,น้องนา, ลูกเปิ้ล, ลูกทิพย์, ลูกนาเดีย, ลูกส้ม, น้องปู, น้องอ้อย, น้องวัลย์, น้องเพ็ญ และหลานๆ ทีมงานในร้านทุก ๆคน ที่ช่วยกันคนละไม้ละมือสร้างบรรยากาศชิว ๆในงาน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น