อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2564

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงานเปิดโครงการ "รักจากใจ แรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้า"

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการมอบของขวัญใหม่ พ.ศ. 2564 "รักจากใจ แรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้า" กสร. "ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน" และมอบนโยบายโครงการ"นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practice s :GLP) พุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 12.06 น.


เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท เอพีซีบี อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ภายในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มอบหมายให้ นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการมอบของขวัญใหม่ พ.ศ. 2564 "รักจากใจ แรงงานไทย สุขใจถ้วนหน้า" กสร. "ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน" และมอบนโยบายโครงการ"นิคมอุตสาหกรรมต้นแบบด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practice s :GLP) โดยมี นายอภิญญา สุจริตตานันทน์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวรายงาน และนางสาวสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกล่าวต้อนรับ มีหัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานหอการค้าผู้อำนวยการสำนักงานการนิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน ชมรมเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้บริหารสถานประกอบกิจการ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมพิธี

นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีความตั้งใจมอบเป็นของขวัญให้แก่พี่น้องผู้ใช้แรงงานทุกคนทุกกลุ่ม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิด "รักจากใจ แรงงานไทย สุขใจทั่วหน้า" ซึ่งของขวัญในส่วนที่กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน รับผิดชอบดำเนินการภายใต้แนวคิดชื่อ "ฝึกฟรี มีทักษะ ชนะอุบัติภัย ใส่ใจแรงงาน” โดยกำหนดให้หน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้จัดฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ให้แก่ผู้ใช้แรงงานโดยไม่เรียกเก็บค่าบริการ จำนวน 15,007 คน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการอบรมกฎหมาย จำนวน 17,597,500 บาท ประกอบด้วยหลักสูตรความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามกฎหมายกำหนด ได้แก่ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับบริหาร ระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ การดับเพลิงขั้นต้น การฝึกและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เป็นต้น ซึ่งมีหน่วยงานฝึกอบรมสมัครเข้าร่วมแคมเปญ จำนวน 207 หน่วยงาน แบ่งเป็นวันงานภาคเอกชน จำนวน 70 หน่วยงาน และหน่วยงานภาคราชการ จำนวน 137 หน่วยงาน.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 68