อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

'ป่อเต็กตึ๊ง'มอบเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า10เตียงแก่รพ.สงฆ์

​​​​​​​มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง แก่โรงพยาบาลสงฆ์ พุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 19.01 น.


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ พร้อมด้วยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและเหรัญญิก และนายอรัณย์ โตทวด ผู้จัดการมูลนิธิฯ มอบเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า จำนวน 10 เตียง รวมมูลค่าเป็นเงิน 325,000 บาท (สามแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลสงฆ์ เพื่อนำไปใช้สำหรับการดูแลพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธและเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาล โดยมี นายไพฑูรย์  ฤกษ์นิธี รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยทีมงานฝ่ายสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมในพิธี ณ โรงพยาบาลสงฆ์ เขตราชเทวี กรุงเทพฯกว่า 111 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ รวมทั้งการมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลต่างๆ เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุก ๆ ด้าน  ดังคำขวัญมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง “ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น