อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

โฆษกศบค.เปิดยโสธร Street Food Good Health ป้องกันโควิด

โฆษกศบค. เปิดยโสธร Street Food Good Health ป้อง Covid-19 แฟนคลับรับแน่น เสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 21.11 น.


ที่ตลาดต้องชม ถนนคนเดินย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข และโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. เดินทางมาเป็นประธานในพิธี Kick Off Street Food Good Health ป้องกัน โควิด-19 ของจังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายแพทย์ธีระพงษ์  แก้วภมร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร รวมทั้งผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับ 
 
ในพิธี Kick Off Street Food Good Health ป้องกัน โควิด-19 ของจังหวัดยโสธร เริ่มจากการแสดงเปิดงานชุด ออนซอนยโสธร และพุสาวนุ่งซิ่น โดยกลุ่มรักสุขภาพสวนสาธารณะพญาแถน โดยมี นายทวีพล พวงแก้ว ตัวแทนประธานกลุ่มรักสุขภาพสวนสาธารณะพญาแถน ผูกผ้าขาวม้าต้อนรับและนำเชิญนายแพทย์ทวีศิลป์ เข้าสู่บริเวณงานและชมการแสดงเปิดงานโดยกลุ่มรักสุขภาพสวนสาธารณะพญาแถน จากนั้น นายชลธี ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวต้อนรับในฐานะพ่อเมืองยโสธร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานการดำเนินงานสุขภาพดีวิถีใหม่ สถานประกอบการปรับปรุงผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ประเด็นอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) และต่อด้วย นางโยษิตา วงศางามกิติ หัวหน้าคณะทำงานบริหารตลาดถนนคนเดินยโสธร กล่าวรายงานผลการดำเนินงานตลาดต้องชมถนนคนเดินยโสธร ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร ตามมาตรการการป้องกัน COVID-19 ในถนนคนเดิน จากนั้น นายแพทย์ทวีศิลป์ กล่าวขอบคุณและทักทายผู้มาต้อนรับ พร้อมกับมอบนโยบายมาตรการป้องกัน COVID-19 และมอบป้ายตลาดสะอาด ปลอดภัย ห่างไกลโควิด-19 แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 21 แห่ง ที่มีการดำเนินงานอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องในการป้องกัน COVID–19  หลังจากนั้นได้มอบชุดของขวัญ การป้องกัน COVID–19 แก่ผู้จัดการตลาด พร้อมถ่ายภาพร่วมกับแขกผู้มาร่วมงาน ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน และเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 แก่ผู้ประกอบการในตลาดคนชม ท่ามกลางแฟนคลับให้ความสนใจขอถ่ายรูปและเดินตามตลอดเส้นทางมากมายนายแพทย์ทวีศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. กล่าวว่า รู้สึกยินดีมากที่ได้มาจังหวัดยโสธร โดยได้รับการต้อนรับอย่างดีจากทีมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและแฟนคลับมากมาย พิธี Kick Off Street Food Good Health ป้องกัน Covid–19 ในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งที่ผลิตอาหารที่สะอาดปลอดภัยบริการแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ สนับสนุนนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ New  Normal ตามแนวนโยบายที่มุ่งหวัง ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สื่อวิชาการ นิทรรศการจากศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี และความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน คณะกรรมการบริหารตลาดต้องชมถนนคนเดินยโสธร ผู้ประกอบการค้าอาหารและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดยโสธร ตนรู้สึกประทับใจอย่างยิ่ง

นายชลธี ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร กล่าวว่า เป็นโอกาสดีที่วันนี้ จังหวัดยโสธรได้มีโอกาสต้อนรับท่านนายแพทย์ทวีศิลป์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.ซึ่งปกติทุกคนจะเห็นท่านทางโทรทัศน์ วันนี้เราได้พบท่านตัวจริงที่ยโสธร ถือเป็นโอกาสที่ดี รวมทั้งแฟนคลับของท่านด้วย พร้อมกับนโยบายสำคัญคือ Street Food Good Health ป้องกัน Covid–19  จังหวัดยโสธรเรามีความร่วมมือที่ดีจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะตลาดต้องชมถนนคนเดินยโสธร ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า ถือเป็นตลาดนัดที่จะเป็นต้นแบบสร้างสมดุลของการป้องกันควบคุมโรคกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ความเป็นอยู่ของประชาชนด้วย 
               


นายธีระพงษ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธร เปิดเผยว่า นโยบายของกระทรวงสาธารณสุขปี 2564-2565 มุ่งหวังให้ประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจแข็งแรง ประเทศไทยแข็งแรง “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้” และมีนโยบาย สุขภาพดีวิถีใหม่ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ New  Normal ในเรื่องอาหาร การออกกำลังกาย Health Literacy ในประเด็นเรื่องอาหารมีนโยบายที่สำคัญในการพัฒนาให้จังหวัดมีการขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ กำหนดเป้าหมายในเรื่องตลาดนัดน่าซื้อ (Healthy Market ) และอาหารริมบาทวิถี (Street Food) จังหวัดละ 1 แห่ง จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้กำหนดให้การดำเนินงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพ เป็นโยบายที่สำคัญของจังหวัด และได้ตระหนักในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid–19 ให้มีมาตรการสำคัญในการป้องกันไม่ให้เป็นแหล่งที่มีการแพร่ระบาด ขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัย ในตลาดสดประเภทที่ 1 ตลาดนัดน่าซื้อและอาหารริมบาทวิถี ด้วยความร่วมมือร่วมใจของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ซึ่งจังหวัดยโสธรเป็น 1 ใน 12 จังหวัดของประเทศที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2563 ด้วยความร่วมมือของเทศบาลเมืองยโสธร บริเวณถนนอาหารปลอดภัย ตลาดโต้รุ่งเทศบาลเมืองยโสธร ผลการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานเป็นต้นแบบของประเทศ ในปี 2564 ได้ขยายผลการดำเนินเพิ่มขึ้นจำนวน 2 แห่ง และคือถนนอาหารริมบาทวิถี เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว และตลาดต้องชมถนนคนเดินยโสธร ย่านเมืองเก่าบ้านสิงห์ท่า อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ชุมชน ทุกวันเสาร์ ภายใต้การบริหารงานของชุมชน ร่วมกันสนับสนุนส่งเสริม ให้เป็นแหล่งที่มีอาหารที่ปลอดภัยและเป็นท่องเที่ยวที่สำคัญของหวัดยโสธร
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น