อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564

"ชาวตำบลแป-ระ"ผนึกกำลังขุดลอกคลองไส้ไก่

ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 (บ้านเกาะไทร) ต.แป-ระ เพื่อเป็นกำลังใจในที่กำนัน ร่วมกับ ชาวบ้านขุดคลองไส้ไก่ กลางทุ่งนา หมู่ 3 (บ้านเกาะไทร) ต.แป-ระ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 12.04 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายยงยุทธ ถนอมศรีมงคล นายอำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ได้สั่งการ นายอาทิตย์ วงมุสิก ปลัดอาวุโสอำเภอท่าแพ นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปร่วมกับ นายบาสิทธิ์ รอเกตุ กำนันตำบลแป-ระ อ.ท่าแพ จ.สตูล และคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 3 (บ้านเกาะไทร) ต.แป-ระ เพื่อเป็นกำลังใจในที่กำนัน ร่วมกับ ชาวบ้านขุดคลองไส้ไก่ กลางทุ่งนา หมู่ 3 (บ้านเกาะไทร) ต.แป-ระ เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และเพื่อเป็นคลองชักน้ำเข้านาข้าวในยามฤดูกาลทำนา รวมถึงเพื่อปรับภูมิทัศน์สภาพพื้นที่เป็นไปตามการเปลี่ยนแปลงความเจริญของท้องถิ่นให้สวยงามอีกด้วย โดยคลองไส้ไก่ มีการจุด ระยะทา
ความยาว 700 เมตร กว้าง 50 เซนติเมตร และลึก 50 เซนติเมตร

ทั้งนี้ผลการขุดคลองไส้ไก่ดังกล่าว นั้น นอกเหนือจากเกษตรกรได้รับประโยชน์ในการนำน้ำเข้าในนาข้าวแล้ว ยังสามารถให้ประชาชน และเกษตรกรได้รับประโยชน์ทางด้านการเกษตรต่างๆ ซึ่งได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่าประมาณ 85 ไร่ อย่างไรก็ตาม ยังเป็นการปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมในพื้นที่ให้ดูแล้วมีความสวยงาม อีกทั้งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมีความสมานสามัคคีในหมู่คณะกันอย่างแน่นอนแฟ้น รวมถึงเป็นการผนึกกำลังร่วมกันพัฒนาบ้านเกิดอย่างน่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับการขุดคลองไส้ไก่ ครั้งนี้ ชุมชนบ้านเกาะไทร ไม่ได้ได้ใช้งบประมาณของทางราชการแต่อย่างใด แต่ใช้เงินของชุมชนบ้านเกาะไทร หมู่ 3 ต.แป-ระฯ ที่ต่างเรี่ยไร่เงินกันเป็นทุนงบประมาณในการว่าจ้างใช้รถแม๊คโครขุดคลองไส้ไก่ผ่านที่ดินนาของตนเองทีอุทิศให้ ทั้งนี้กิจกรรมนี้ เหนือสิ่งอื่นใดแล้ว นับว่า เป็นตัวอย่างทีดีที่น่าเอาเป็นแบบอย่างเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะชุมชนอื่นๆ หรือคนรุ่นหลัง ถ้าหากได้ตระหนักนำยึดถือไปปฏิบัติในลักษณะดังกล่าวนั้นก็ถือว่า ไม่เป็นการผิดกฏกติกาสังคมไทยแต่ประการใด.
คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 86