อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564

กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง มอบเสื้อสะท้อนแสงให้ตำรวจจราจรลดความเสี่ยงภัยในท้องถนน

ที่ปรึกษาคณะ กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง มอบเสื้อสะท้อนแสง ให้ตำรวจจราจรหวังลดความเสี่ยงภัยในท้องถนน พฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.22 น.


นายชาตรี สุขสถาวรพันธุ์ ที่ปรึกษาคณะ กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี กล่าวว่า ได้มอบเสื้อสะท้อนแสงให้กับ ร.ต.อ.ชุมพล โพธิ์ลาดพร้าว รอง สว.จร.สภ.สองพี่น้อง รวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายงานจราจร สภ.สองพี่น้อง เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เนื่องจากปัจจุบันการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน นับว่ายิ่งมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการตำรวจงานจราจร ในการปฏิบัติหน้าที่ ลดความสูญเสียชีวิต สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน จึงได้นำเสื้อสะท้อนแสง มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายงานจราจร ทดแทนเสื้อตัวเก่าที่ชำรุด และมีอายุการใช้งานมานาน

ร.ต.อ.ชุมพล กล่าวว่า เสื้อสะท้อนแสงถือได้ว่ามีประโยชน์เป็นอย่างยิ่ง เพราะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีเครื่องป้องกันอันตราย และเพิ่มความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ ในการทำงานเพื่อปกป้องประชาชน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเสริมเพิ่มกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจอีกด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น