อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564

ผอ.โรงเรียนดังสร้างมิติใหม่ ประเมินครูผู้ช่วยผ่านออนไลน์

ผอ.โรงเรียนนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี สร้างมิติใหม่ประเมินครูผู้ช่วยออนไลน์ อาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2564 เวลา 10.26 น.


ว่าที่ร้อยตรีประกฤษ โพระนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มีบุคคลที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยจำนวน 12 คน อยู่ระหว่างการทดลองการ ปฏิบัติงานในหน้าที่สายงานผู้สอน ซึ่งสำนักงาน ก.ค.ศ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ให้ครูผู้ช่วยจะ ต้องรับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นระยะเวลาสองปีรวมสี่ครั้ง โดยมีตนเป็นประธานคณะกรรมการ ที่ผ่านมาการประเมินในรอบที่ 1 และ 2 ได้ใช้วิธีการประเมินปกติทั่วไปเหมือนกันทั่วประเทศ คือจะให้ครูนำเอกสารหรือผลงานต่างๆ มาจัดนิทรรศการในห้องประชุมหรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้และนำเสนอต่อหน้าคณะกรรมการ ตั้งเต่ต้นปี 2564 มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง ทำให้โรงเรียนต้องประกาศปิดเรียนนานนับเดือน คณะครูได้นำทคนโลยีสารสนเทศโปรแกรม ZOOM มาใช้ในการสอนทางออนไลน์โดยได้รับความสนใจมีนักเรียนมาเข้าเรียนเกือบคร บร้อยเปอร์เซ็นต์ ตนจึงคิดว่าเมื่อใช้โปรแกรม
ZOOM สอนออนไลน์กับนักเรียนได้ก็น่าจะนำมาใช้กับครูได้เช่นเดียวกันดังนั้นการประเมินในรอบล่าสุดนี้ จึงใช้วิธีการประเมินทางออนไลน์โดยครูทั้ง 12 คน ไม่ต้องมาจัดนิทรรศการรวมกันเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมา แต่ให้ครูจัดเตรียมเอกสารต่างๆ ไว้ในห้องเรียนของตนเอง โดยคณะกรรมการการประเมินทั้ง 4 คน จะนั่งอยู่ในห้องประชุมซึ่งมีกรติดตั้งจอแอลอีดีขนาดใหญ่ สัญญาณอินเทอร์เน็ต ระบบเสียงและกล้องคุณภาพสูง สำหรับใช้สื่อสารพูดคุยโต้ตอบและมองเห็นหน้ากันทุกคน โดยครูผู้รับการประเมินก็จะติดตั้งโปรแกรม ZOOM ไว้ในโทรศัพท์ของตนเองทุกคน จากข้อมูลตอนนี้ยังไม่มีโรงเรียนใดในสังกัด สพฐ ที่มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอที่มาใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูผู้ช่วย โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักรน่าจะเป็นแห่งแรก วิธีนี้จะช่วยลดภาระในการขนย้ายเอกสารวัสดุอุปกรณ์มาจัดบูธ ประหยัดเวลา รวมทั้งส่งเสริมให้ครูได้ก้าวทันเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีสารสนทศมาใช้จัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 17