อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

พ่อเมืองดอกลำดวน ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดสกัดช่วงสงกรานต์

พ่อเมืองดอกลำดวน ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ จุดสกัด ช่วงสงกรานต์ ให้กำลังใจ ให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 10.54 น.

นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงาน ปภ.จังหวัดศรีสะเกษ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและให้คำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจ จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2564 พร้อมทั้งมอบสิ่งของ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่นายวัฒนา ผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า ได้แจ้งกำชับให้จุดตรวจ จุดบริการ ได้ดำเนินการตามมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และอำนวยความสะดวก ในการเดินทางของพี่น้องประชาชน และปฏิบัติตามกฎกระทรวงสาธารณสุข โดยการสวมหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่าง อย่างเคร่งครัดผวจ.ศรีสะเกษ กล่าวอีกว่า โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่จุดตรวจ จุดบริการประชาชนทุกแห่ง ช่วยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แจกแผ่นพับใบปลิว และคำแนะนำให้พี่น้องประชาชนที่เดินทางมาจากจังหวัดต่าง ๆ เข้ามายังพื้นที่ จ.ศรีสะเกษ เมื่อเข้าไปบ้านแล้วจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไร วิธีการสังเกตอาการตนเองอย่างไร วิธีการรายงานตัว รวมถึงวิธีการใช้ชีวิตประจำวันในช่วงสถานการณ์โควิด การงดเว้นการทำกิจกรรมอะไรบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่เน้นย้ำเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่จุดตรวจจุดบริการประชาชนได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในขณะปฏิบัติหน้าที่เป็นหลัก ต้องเว้นระยะห่างในการสนทนา สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา ซึ่งตนก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน แต่ก็ได้กำชับให้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ รวมถึงเรื่องการใช้เครื่องเป่าวัดแอลกอฮอล์ ก็ได้มีการกำชับไป ไม่อยากจะให้สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อ.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น