อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ไตรภาคีเครือข่าย จับมือเดินหน้าโครงการ smart farmer

พัฒนาวงการข้าว ไตรภาคีเครือข่าย ภาครัฐ เอกชน สมาคมส่งเสริมชาวนาฯ จับมือดำเนินโครงการ smart farmer ต่อยอด พระปฐมบรมราชปณิธานโครงการพระราชดำริ จันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 11.25 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณด้านหลังที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านคลองบางเลน อ.บางเลน จ.นครปฐม นายวารินทร์ บุษบรรณ อดีตอธิบดีกรมการข้าว ที่ปรึกษา กรมการข้าว ที่ปรึกษา (ด้านโครงการพระราชดำริ) กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดโครงการ ข้าวหอมคืนถิ่น ตามพระราชดำริ สืบสานพระปฐมบรมราชปณิธานโคกหนองนาโมเดล โดยมี สมาคมส่งเสริมชาวนาไทย ร่วมกับ บริษัทพรหมชีวา จำกัด นำโดย นายสุขุม วงประสิทธิ ผู้ช่วย ฯพณฯ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี นางเตือนใจ ขันติยู ประธานกรรมการบริษัทพรหมชีวา จำกัด ร่วมสนองพระปฐมบรมราชปณิธาน โดยการนำร่องการเช่าที่นา เพื่อทำโครงการเกษตรแปลงใหญ่ ในการปลูกข้าวหอมมะลิ พันธ์ุเตือนใจ ดำเนินการต่อยอดที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของชาวนาไทยให้มั่นคงยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุชา ใจช่วงโชติ นอภ.บางเลน นายศิริชัย เลี้ยงอำนวย เกษตรจังหวัดนครปฐม นายวิชาญ ทองดอนโต เลขานุการสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย และตัวแทนชาวนาจาก อ.บางเลน เข้าร่วมจำนวนมากนายสุขุม กล่าวว่า บริษัท พรหมชีวา จำกัด ได้ร่วมกับสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย เพื่อการสร้างคุณภาพชีวิตชาวนา ให้มีความเสถียรภาพ เพราะข้าวหอมมะลิไทยนั้น เป็นข้าวชั้นดีที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก แต่ในขณะที่พิษเศรษฐกิจ ตอนนี้ ชาวนาได้รับผลกระทบ จากราคาต้นทุนเมล็ดพันธ์ุ อุปกรณ์ และเงินหมุนเวียน จนเป็นหนี้เป็นสินจำนวนมากและเริ่มท้อแท้ขายที่นากันไปหลายราย บริษัทฯ จำกัดจึงได้น้อมนำ สนองพระปฐมบรมราชปณิธาน โดยการนำร่องการเช่าที่นา 22 ไร่ ที่บ้านคลองบางเลน เพื่อทำโครงการเกษตรแปลงใหญ่ หรือ smart farmer เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องข้าว ทำนา นวัตกรรมข้าว แห่งแรกในประเทศ เพื่อหวังเป็นการนำร่องแหล่งเรียนรู้การทำนาประจำ จ.นครปฐม ในอนาคต การทำเกษตรแปลงใหญ่ เป็นการที่ชาวนาจะได้รับผลประโยชน์อย่างมาก ในทางด้านวิชาการ ที่มีทั้งการสอนปลูกพืชสับหว่าง ผสมผสาน การใช้นวัตกรรมที่ช่วยลดต้นทุนให้ชาวนา การขุดบ่อน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำไม่แห้งแล้ง และในวันนี้ บริษัท พรหมชีวา จำกัด โดยคุณเตือนใจ ขันติยู ได้นำนวัตกรรมใหม่ คือเครื่องหย่อนข้าวเตือนใจไทย เป็นนวัตกรรมต้นแบบ ที่พัฒนาโดยวิศวกรคนไทย ผลิตโดยคนไทย มาสอนชาวนาให้สามารถใช้นวัตกรรมใหม่ๆ มาทำนา เพราะเครื่องหยอดข้าวเตือนใจไทยสามารถลดต้นทุนเมล็ดพันธ์ุให้ชาวนาได้มาก และการหย่อนข้าวจะคงที่เสมอกันทำให้การงอกของข้าวมีอัตราที่มากขึ้น จึงสามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างรายได้แก่ชาวนา โดยวันนี้ ได้มอบเครื่องหน่อนข้าวเพื่อใช้ในแปลงสาธิตเกษตรแปลงใหญ่ บ้านคลองบางเลน หนึ่งเครื่อง และทางบริษัท พรหมขีวา จำกัด จะสร้างโครงการ เกษตรแปลงใหญ่ ในที่อื่นๆและมอบเครื่องหย่อนข้าว ไว้เป็นเครื่องมือให้ชาวนาได้เรียนรู้อีก ซึ่งต่อไป จะเป็นที่ให้นักเรียน นักศึกษา ด้านเกษตรวิทยา ได้มาศึกษาดูงาน และเรียนรู้ โดยไม่เสียเงิน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น