อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564

กาฬสินธุ์เกษตรกรทำนาแล้งหว่านข้าวรอฝน

สภาพอากาศที่จังหวัดกาฬสินธุ์ยังร้อนแล้ง ชาวนาในพื้นที่นอกเขตชลประทาน ไม่ได้ใช้น้ำคลองและไม่ได้ทำนาปรัง ประกอบกับเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 พุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.32 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามสภาพอากาศและความเป็นอยู่ของประชาชน ในช่วงเริ่มต้นฤดูฝน และอยู่ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ โดยภาพรวมทั่วไปยังแห้งแล้ง เนื่องจากภาวะฝนทิ้งช่วง ในขณะที่สถานการณ์ของโรคติดเชื้อโควิด-19 ยังพุ่งสูงต่อเนื่อง ล่าสุดพบผู้ป่วยยืนยันในรอบ 3 จำนวน 77 ราย และเสียชีวิต 1 ราย ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.กาฬสินธุ์ โดยนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ นพ.ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และบุคลากรหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้จัดประชุมและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง พร้อมกำชับให้ประชาชน สถานประกอบการ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นอย่างไรก็ตาม ในส่วนของประชาชนเอง ก็ได้มีการป้องกันและปรับตัว เพื่อให้การดำรงชีวิตดำเนินไปอย่างปกติ ทั้งในส่วนของการประกอบอาชีพ และการปฏิบัติตนตามมาตรการทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ประกอบการร้านค้า เกษตรกร ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ก้าวข้ามสถานการณ์โควิด-19 

นางมนูญ ชาวไร่ อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 35 หมู่ 1 ชาวนาบ้านโคกใหญ่ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ถึงแม้ในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง มีผู้ได้รับเชื้อโควิด-19 รวมทั้งมีกลุ่มเสี่ยงหลายคน แต่ตนและเพื่อนบ้านก็ไม่ได้ตระหนก เนื่องจากทุกคนได้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ถือเป็นช่วงเฝ้าระวัง ประกอบกับที่ผ่านมาตนไม่ได้ทำนาปรัง เนื่องจากน้ำไม่เพียงพอ จึงได้เริ่มลงมือทำนา โดยจ้างรถไถพรวน และทำนาหว่าน เพื่อประหยัดค่าจ้างแรงงาน และสะดวกกว่าการทำนาดำ ที่ต้องอาศัยน้ำขังและแรงงานหลายคน ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากนางมนูญ กล่าวอีกว่า ที่นาตนมีเพียง 4 ไร่ และขอเช่าจากญาติอีก รวม 15 ไร่ น้ำจากคลองชลประทานไม่เพียงพอ เพราะอยู่บนพื้นที่สูง จึงอาศัยน้ำฝนเป็นหลัก ปีที่แล้วผลผลิตตกต่ำเนื่องจากฝนแล้ง ปีนี้จึงขอแก้ตัวทำนาหว่านอีกครั้ง ทั้งนี้ ในการเริ่มต้นฤดูนี้ ถึงแม้ฝนจะทิ้งช่วงและว่างงาน ประกอบกับสถานการณ์โควิด-19 เพื่อไม่ให้เสียโอกาสในการประกอบอาชีพ และลดความเสี่ยงจากการได้รับเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว จึงลงมือหว่านข้าวนาแล้งเพื่อรอฝน โดยคาดการณ์ไว้ว่าหว่านเมล็ดพันธุ์ไปสักระยะหนึ่ง หากมีฝนตกลงมาเมล็ดข้าวก็จะงอกตามธรรมชาติเองคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 16