อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 มิถุนายน 2564

ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน ออกรณรงค์แนะนำการลงทะเบียนจองสิทธิ "หมอพร้อม"

พ.อ.สงคราม โชคชัย ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ ออกรณรงค์แนะนำการลงทะเบียนจองสิทธิ “หมอพร้อม” ในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระยะที่ 1 ให้แก่ประชาชน พร้อมแจกหน้ากากอนามัย แจลแอลกอฮอล์ และให้ความรู้เรื่องการป้องกันตัวเอง พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.20 น.


ที่อาคารตึก 100 ปี รพ.สุรินทร์ พ.อ.สงคราม โชคชัย ผอ.รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน อ.เมือง จ.สุรินทร์ มอบชุด PPE 200 ชุด หน้ากากอนามัย 1,500 ชิ้น และแอลกอฮอล์สเปรย์ให้แก่ รพ.สุรินทร์ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่เมืองสุรินทร์

จากนั้น พ.อ.สงคราม พร้อมเจ้าหน้าที่แพทย์ พยาบาล ได้เดินทางไปที่บริเวณสถานีขนส่ง จ.สุรินทร์ เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 แก่ผู้ประกอบการขนส่ง รับส่งผู้โดยสาร วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แม่ค้า พ่อค้า ประชาชนทั่วไป แจกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย และแนะนำการลงทะเบียนจองสิทธิ แอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม" ใช้จองสิทธิในการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในระยะที่ 1 ตลอดจนให้ความรู้ การป้องกันการแพร่ระบาดของไว้รัสดังกล่าวพ.อ.สงคราม กล่าวว่า ได้นำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลค่ายค่ายวีรวัฒน์โยธิน ออกมารณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับประประโยชน์ของการวัคซีนโควิด-19 โดยมีการแนะนำประชาชนในการลงทะเบียนในแอพพลิเคชั่น หมอพร้อมเพื่อเข้าจองสิทธิ์ ในการรับวัคซีน การแนะนำการล้างมือ 7 ขั้นตอนอย่างถูกวิธี รณรงค์ให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการป้องกันตัวเองจากโรคโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยง และลดการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด-19 ในชุมชน โดยเฉพาะกับคนในครอบครัว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น