อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อบจ.กาญจนบุรี มอบห้องปฎิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด ให้รพ.พหลพลยุหเสนา

นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกอบจ.กาญจนบุรี มอบ ห้องปฎิบัติการตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ให้กับ รพ.พหลพลยุหเสนา เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อที่ทราบผลเร็ว ตามกระบวนการตรวจสารพันธุกรรม ของไวรัสด้วยวิธี Real-time PCR ที่มีความไวจำเพาะสูง  พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.33 น.


ที่ห้องประชุมแผนสิริเวชภัณฑ์ รพ.พหลพลยุหเสนา จ.กาญจนบุรี นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี เป็นประธานแถลงข่าวมอบ ห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับ รพ.พหลพลยุหเสนา ซึ่งให้การสนับสนุนโดย นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายก อบจ.กาญจนบุรี มีนายชูศักดิ์ แม้นทิม นายนพดล สงวนพันธ์ รองนายก อบจ.กาญจนบุรี นายอรรถวิท รักจำรูญ น.ส.พลอย ธนิกุล เลขาฯ นายก อบจ. เข้าร่วมนายจิระเกียรติ กล่าวว่า จ.กาญจนบุรี พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่หลายอำเภอ โดยหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ได้เห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงหาแนวทางป้องกันการแพร่ระบาด ในครั้งนี้ต้องขอบคุณ นายสุรพงษ์ ที่ได้สนับสนุนห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ให้กับ รพ.พหลพลพยุหเสนา เพื่อตรวจหาเชื้อ ตามกระบวนการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time PCR ที่สามารถทราบผลได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนนายสุรพงษ์ กล่าวว่า อบจ.กาญจนบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของคุณภาพชีวิตประชาชน ที่ได้รับผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อธุรกิจการท่องเที่ยวผู้ประกอบการร้านค้า โรงแรม รวมไปถึงประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน จึงหาแนวทางป้องกันโดยสนับสนุนห้องปฏิบัติการพร้อมเครื่องตรวจหาเชื้อโควิด-19 มอบให้กับ รพ.พหลพลพยุหเสนา เพื่อนำไปตรวจหาเชื้อโควิด ที่ทราบผลเร็วใน 2-3 ชั่วโมง ตามกระบวนการตรวจสารพันธุกรรมของไวรัสด้วยวิธี Real-time PCR ที่มีความไวจำเพาะสูง นอกจากนี้ยังสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ ประกอบด้วย เตียงผู้ป่วยสำหรับไอซียูปรับด้วยไฟฟ้าชนิด 4 Motor พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ที่นอน ตู้ข้างเตียง โต๊ะคร่อมเตียง และเสาน้ำเกลือ 2 ต้น 26 ชุด เครื่องให้ออกชิเจนผสมอากาศอัตราการไหลสูง (O2 High Flow) 10 ชุด เป็นการแก้ไขปัญหาด้านความปลอดภัย มั่นใจในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยสูงคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น