อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

"DITP" เดินหน้ายุทธศาสตร์ "ตลาดนำการผลิต" 

“DITP”มอบนโยบายทูตพาณิชย์ เดินหน้ายุทธศาสตร์“ตลาดนำการผลิต” สร้างรายได้เข้าประเทศ พฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.58 น.


นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ได้มอบนโยบายการทำงานให้กับข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ ผ่านระบบ Zoom หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมข้าราชการที่จะไปประจำการในต่างประเทศ” ปีงบประมาณ 2564 

โดยได้เน้นให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” และทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งรัดการนำรายได้เข้าประเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามนโยบาย 14 ข้อ ที่รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์มอบหมาย โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศส่วนการทำงาน จะต้องปรับมาเป็นระบบออนไลน์ และไฮบริดมากขึ้น โดยเน้นการเจรจาการค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching : OBM) , การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual Trade Fair) หรือรูปแบบผสมผสาน (Hybrid) , ปรับรูปแบบการเข้าร่วมงานแสดงสินค้านานาชาติ (Overseas Trade Shows) และการจัดงานแสดงสินค้าไทย (Top Thai Brands) ในต่างประเทศ จากเดิมที่ผู้ประกอบการไทยต้องเดินทางไปร่วมออกคูหาภายในงาน เป็นในรูปแบบ Mirror-Mirror โดยผู้ประกอบการไม่ต้องเดินทาง แต่มอบตัวแทนจำหน่ายออกคูหาในนามบริษัท และหรือส่งตัวอย่างสินค้าไปจัดแสดงในงาน โดยมีระบบเจรจาการค้าทางออนไลน์ ซึ่งจะต้องจัดเพิ่มขึ้นในการมอบนโยบายครั้งนี้ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยัง ได้มอบข้อคิดในการทำงาน จำนวน 10 ร. คือ 1.รับผิดชอบ 2.รักษาระเบียบ กฎ กติกา 3.รู้ตนเอง 4.รอบรู้ เรียนรู้ ริเริ่ม 5.ร่วมมือ ร่วมใจ 6.รวดเร็วอย่างเรียบร้อย 7.รับรองเหมาะสม 8.รอบคอบ 9.รู้คิดเชิงบวก และ 10.รู้จักสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่าย  

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร. 1169

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น