อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564

นายกเล็กท่าระหัด เดินเครื่องเต็มสูบ ขยายถนนสุพรรณบุรี-บางปลาม้า (สายเก่า) ให้กว้าง สะดวก ปลอดภัย

นายกเล็กท่าระหัด เดินเครื่องเต็มสูบ ขยายถนนสุพรรณบุรี-บางปลาม้า (สายเก่า) ให้กว้าง สะดวก ปลอดภัย ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ระยะทาง 5 กม. พร้อมรองรับคนมากราบไหว้พระวัดดัง 5 วัด ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.24 น.


นายคมสันติ์ สุขสมดาว นายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี เปิดเผยว่า มีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะพัฒนาพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลท่าระหัด ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำพาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า คิดไว ทำได้ โดยจะยึดมั่นในหลักการทำงานแบบมีส่วนร่วม แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ ให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลทำระหัด ให้มีความชัดเจน โดยมีทีมงานที่มีคุณภาพ ทั้งนายเฉลิมพล ศรีครุฑ นางสายทิพย์ แสนสว่าง รองนายกเทศมนตรี นายมนูญ เมฆดี เลขานุการ และ พล.ต.ต.วีระ บุตรโพธิ์ ที่ปรึกษา มาร่วมคิดร่วมทำ เพื่อพัฒนา ต.ท่าระหัด ให้มีความเจริญทุกด้านนายคมสันติ์ กล่าวอีกว่า ในปี 2564 ซึ่งเป็นวาระที่ตนเพิ่งเข้ามารรับตำแหน่ง ชาวบ้านอาจจะยังไม่เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรมมากนัก แต่ที่จะทำให้เห็นเป็นรูปธรรมอันดับแรกก็คือ รถแอมบูแลนซ์ หรือรถพยาบาล เพื่อรับส่งผู้ป่วยในพื้นที่ส่ง โรงพยาบาล ได้ทันท่วงที แบบฟรีทุกอย่างไม่มีค่าใช้จ่าย เชื่อว่าจะทำให้อัตราการรอดชีวิตมีมากขึ้น เพราะถึงมือหมอได้อย่างรวดเร็วนายกเทศมนตรีตำบลท่าระหัด กล่าวเพิ่มเติมว่า อย่างไรก็ตาม สิ่งตนตนคิดตนทำอาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมด ตนเปิดโอกาสให้พนักงานลูกจ้าง ข้าราชการทุกคน สามารถมาเสริมเพิ่มเติมแนะนำกันได้ อย่างเช่นมีโครงการจะพัฒนาถนนสุพรรณบุรี-บางปลาม้า (สายเก่า) 3 เฟส โดยเฟสแรก จากหน้าวัดชายทุ่ง ไปถึงวัดท่าโขลง ตัดถนนสาย 357 โดยปรับทัศนียภาพด้านข้างให้สวยงาม พร้อมไฟส่องสว่างทั้งสองข้างทาง ทางกองช่าง ได้เสนอแนะนำว่า ในเมื่อจะทำแล้วควรจะขยายไหล่ทางออก และขยับเสาไฟฟ้าออกไป เพื่อถนนจะได้กว้างขึ้น ให้เกิดความสะดวก และปลอดภัย จึงได้แนวคิดจากกองช่าง ตรงนี้ถือว่าไอเดียดี จึงให้คำนวณระยะทาง และงบประมาณ แต่ละเฟสต้องใช้เท่าไหร่ เชื่อว่าถ้าแล้วเสร็จจะทำให้ทัศนียภาพสวยงามมาก เพราะระหว่างทางจะปลูกต้นทองอุไร ทำให้สวยงาม และยังปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมทั้งเส้นทางดังกล่าวระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร มีวัดอยู่ จำนวน 5 วัด คือ วัดโพธิ์คอย วัดมเหยงคณ์ วัดโพธิ์นางเทรา วัดท่าโขลง และวัดชายทุ่ง แต่ละวัดมีประวัติที่น่าสนใจ เชื่อว่า ต่อไปจะเป็นถนนสายท่องเที่ยว หรือเส้นทางไหว้พระ แห่งที่ 2 ของสุพรรณบุรี อีกด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น