อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

เพชรบุรี ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว 'ลัมปี สกิน' ในโค กระบือ

เพชรบุรี ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว 'ลัมปี สกิน' ในโค กระบือ ในท้องที่บ้านบ่อพราหมณ์ หมู่ที่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมืองเพชรบุรี รองผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจ พร้อมมอบเครื่องกำจัดแมลงพาหะนำโรค พบต้นเหตุเกิดจากแมลงดูดเลือด เห็บ ยุง แมลงวัน เหลือบ ริ้น ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 15.51 น.

นางวันเพ็ญ มังศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัด หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบุรี ตรวจติดตามการควบคุมโรคลิมปี สกิน และช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองเพชรบุรี ได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว ชนิดโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในโค กระบือ ในท้องที่บ้านบ่อพราหมณ์ หมู่ที่ 8 ต.นาวุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรีโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้ให้กำลังใจกับ นายรังสี อร่ามศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 และเกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ พร้อมทั้งสนับสนุนเครื่องกำจัดแมลงพาหะนำโรค น้ำส้มควันไม้ แร่ธาตุก้อน และเวชภัณฑ์ที่จำเป็นแก่เกษตรกร จำนวน 3 ราย โค 45 ตัว นอกจากนี้ได้สั่งการให้อำเภอเมืองเพชรบุรี ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการยับยั้ง กำจัด และป้องกันแมลงพาหะของโรคต่อไปนางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ ปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า โรคลัมปี สกิน เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่พบในโค และกระบือ โดยพบตุ่มเนื้อบนผิวหนัง และเยื่อเมือกทั่วร่างกายซึ่งจะตกสะเก็ด และเป็นแผลหลุม ต่อมาสัตว์จะมีไข้ หายใจลำบาก ในโคนม อาจพบน้ำนมลด อัตราป่วยมากกว่าร้อยละ 5 และการติดต่อของโรคนี้ ติดจากแมลงดูดเลือด เช่น เห็บ ยุง แมลงวัน เหลือบ ริ้น และอาจติดจากการสัมผัสใกล้ชิดกันของสัตว์ ติดจากน้ำลาย สารคัดหลั่ง สะเก็ดแผล.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น