อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 19 มิถุนายน 2564

ขนส่งเมืองโอ่ง กวดขันเข้มรถโดยสารสาธารณะ ป้องกันไวรัสร้าย

ขนส่งเมืองโอ่ง กวดขันเข้มรถโดยสารสาธารณะ ป้องกันไวรัสโควิด-19 พร้อมสั่งยกระดับมาตรการคัดกรองก่อนขึ้นรถ ลงรถ เช็กอิน “ไทยชนะ” ล้างทำความสะอาดรถ ราวจับ ประตูสถานีขนส่ง ห้องขายตั๋ว ห้องน้ำ พร้อมให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.10 น.


นายสมพงษ์ เทียนชัยเกิดศิลป์ นักวิชาการขนส่งชำนาญการพิเศษ สำนักงานขนส่ง จ.ราชบุรี นำเจ้าหน้าที่ออกให้ความรู้ และกวดขันผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ เกี่ยวกับมาตรการปกป้องกันโควิด-19 ในระบบขนส่งสาธารณะอย่างเคร่งครัด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ โดยส่วนใหญ่ให้ความร่วมมือ และปฏิบัติตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบกอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ มีความรุนแรงและมีการแพร่ระบาดมากขึ้นในประเทศในหลายจังหวัด สำนักงานขนส่ง จ.ราชบุรี จึงออกตรวจเยี่ยมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อของโรคโควิด-19 และกวดขันผู้ประกอบการเดินรถโดยสารสาธารณะ ให้ปฏิบัติตามนโยบายของกรมการขนส่งทางบก อย่างเคร่งครัด โดยผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ยกระดับมาตรการคัดกรองผู้โดยสาร พนักงานขับรถ และผู้ให้บริการอย่างเข้มงวด พร้อมจัดทำสมุดตรวจอุณหภูมิก่อน และหลังใช้บริการ เพื่อสามารถตรวจสอบย้อยหลังได้นอกจากนี้ยังจัดจุดลงทะเบียนเช็กอิน “ไทยชนะ” ก่อนเข้าสถานีให้บริการผู้โดยสาร และก่อนขึ้นรถโดยสารสาธารณะ เน้นให้พนังงานเพิ่มความถี่ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสภายในรถ เช่น ราวจับประตูรถ บันได ที่นั่ง และสถานีขนส่งผู้โดยสาร เช่น ช่องจำหน่ายตั๋ว ห้องสุขา พร้อมจัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ส่วนการจำหน่ายตั๋วต้องจัดระบบคิวในการเว้นระยะห่างเคร่งครัด และให้เพิ่มช่องทางการจำหน่ายตั๋วโดยสารล่วงหน้าผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ผู้โคยสาร ไม่รับประทานอาหารระหว่างเดินทาง สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดการเดินทาง และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น