อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

ทส. รวมพลังภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนต้านภัยโควิด ส่งมอบกล่อง/ลังกระดาษ ผลิตเตียงสนาม

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมส่งมอบกล่องและลังกระดาษที่ใช้แล้วกว่า 30,000 กิโลกรัม นำไปรีไซเคิลผลิตเป็นเตียงสนาม  ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 16.54 น.

เมื่อเร็วๆนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คณะผู้บริหาร และผู้แทนภาคเอกชน ร่วมส่งมอบกล่องและลังกระดาษที่ใช้แล้วกว่า 30,000 กิโลกรัม นำไปรีไซเคิลผลิตเป็นเตียงสนาม มอบให้โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ พร้อมเปิดจุดรับคืนกระป๋องน้ำดื่มอะลูมิเนียมที่ใช้แล้ว (Drop Point) กว่า 192 จุดทั่วประเทศ รีไซเคิลเป็นกระป๋องน้ำดื่มใหม่ สนับสนุนการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน)นายจุตพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ที่ระบาดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยมีการขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่บ้าน รักษาระยะห่างทางสังคม การทำงานที่บ้าน (Work From Home) การใช้บริการส่งอาหาร (Food Deliver) รวมถึงการซื้อสินค้าออนไลน์ส่งผลให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้น โดยในปี 2563 ขยะมูลฝอยในประเทศไทยเกิดขึ้นประมาณ 27.35 ล้านตัน (ลดลงจากปี 2562 ร้อยละ 4) และขยะพลาสติกเกิดขึ้นประมาณปีละ 2 ล้านตัน มีการคัดแยกตั้งแต่ต้นทาง และนำกลับมาใช้ประโยชน์เฉลี่ยเพียงประมาณปีละ 11.93 ล้านตัน โดยส่วนที่เหลือไม่มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์หรือเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เสียโอกาสในการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะภายใต้สถานการณ์การระบาดของCOVID – 19 ระลอกใหม่ ได้สั่งการให้ยกระดับการจัดการปัญหาขยะ ผ่านโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) เน้นการนำขยะที่เกิดขึ้นกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล หรือหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินการโครงการฯ ให้เข้มข้นขึ้น มีการตั้งจุดรับคืนขยะที่ใช้แล้ว (Drop Point) เพื่อรวบรวมกล่องและลังกระดาษที่ไม่ใช้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นำร่อง ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานราชการอื่น และในห้างโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต กว่า 220 สาขาทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการนำขยะกลับสู่กระบวนการรีไซเคิลโดยในวันนี้ ปลัด ทส. ได้เป็นประธานรับมอบกล่องและลังกระดาษที่ไม่ใช้แล้วจากบริษัท เอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ Lotus’s  ที่รวบรวมมาจากจุดรับคืนขยะที่ใช้แล้ว รวมทั้งจากภาคเอกชนต่าง ๆ ส่งมอบต่อให้กับบริษัทเอสซีจีพี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP เพื่อนำไปผลิตเป็นเตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี (SCGP Paper Field Hospital Bed) ที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 100% เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเป้าหมายในช่วงแรกของโครงการ คือการผลิตเตียงสนามให้ได้จำนวน 3,300 เตียง ซึ่งจะทำให้กล่องกระดาษกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลกว่า 50 ตัน และส่งต่อให้แก่โรงพยาบาลสนามทั่วประเทศใช้ประโยชน์ต่อไปโดยบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) จะตั้งจุดรับคืนกระป๋องอะลูมิเนียมที่ใช้แล้ว ณ ห้างบิ๊กซี ทุกสาขา กว่า 192 จุด ทั่วประเทศ เพื่อรวบรวมและส่งต่อ ให้กับบริษัท ไทยเบเวอร์เรจแคน จำกัด และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มกระป๋องใหม่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ
นายพิริยะ กมลเดชเดชา รองประธานเจ้าหน้าที่สายธุรกิจการค้าปลีกไฮเปอร์มาเก็ตและฟู้ดเพลส บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ทุกปี บิ๊กซีได้ดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือสังคม โดยปีนี้เป็นโอกาสดีที่ได้ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการรับบริจาคกระป๋องอลูมิเนียมและขวดน้ำพลาสติก เพื่อนำไปรีไซเคิลและนำกลับมาใช้ใหม่ โดยมีจุดรับบริจาคกว่า 192 จุด ซึ่งบิ๊กซีมีการตั้งเป้าไว้ในการรับบริจาคกระป๋องให้ได้ 2 ตัน หรือประมาณ 80,000 กระป๋อง เพื่อรีไซเคิลเป็นกระป๋องบรรจุน้ำดื่มนำไปบริจาคกับโรงพยาบาลสนามต่อไปปลัด ทส. กล่าวทิ้งท้ายว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขอขอบคุณพี่น้องประชาชน และทุกภาคส่วนต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันนำวัสดุเหลือใช้มาเปลี่ยนให้เป็นบุญ เปลี่ยนสิ่งที่ไม่ค่า เป็นสิ่งที่มีค่า เพื่อเป็นสะพานบุญส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังประสบปัญหาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) และท้ายนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมพลังต้านภัยโควิดกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยร่วมกันส่งคืนกล่องและลังกระดาษ ที่จุดรับคืนขยะที่ใช้แล้ว (Drop Point) ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และในห้างโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต กว่า 220 สาขาทั่วประเทศ เพื่อนำไปผลิตเตียงให้กับโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด-19 รวมทั้งกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วที่ล้างสะอาด ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มกระป๋องใหม่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ได้ที่จุดรับคืนกระป๋องอะลูมิเนียมที่ใช้แล้ว ณ ห้างบิ๊กซี ทุกสาขา กว่า 192 จุด ทั่วประเทศ 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น