อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 16 มิถุนายน 2564

GC ตั้งเป้าส่งมอบชุด PPE 1 ล้านชุด 

GC เดินหน้าโครงการ “ล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” ตั้งเป้าสนับสนุนชุดป้องกันส่วนบุคคล PPE ภายใต้แบรนด์ Greater Care by GC จำนวน 1,000,000 ชุด  ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.31 น.


ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) บริษัท พีทีที โกลบอล  เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC  กล่าวว่า “จนถึงวันนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทยยังคงอยู่ในภาวะวิกฤต GC ในฐานะองค์กรภาคเอกชน ที่มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ขอส่งกำลังใจและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสังคม ตั้งแต่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลรัฐ หน่วยงานราชการ อาสาสมัครด่านหน้ารวมถึงองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร  จึงได้ริเริ่มโครงการ “ล้านความห่วงใย เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” เพื่อรับมือกับวิกฤตโควิด 19 ในระลอก 3 นี้ ด้วยการใช้จุดแข็งของ GC สร้างนวัตกรรมการขึ้นรูปพลาสติกเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆโดยดึงคุณค่าและคุณประโยชน์ด้านต่างๆ ของพลาสติกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ตอบสนองต่อการใช้งานในรูปแบบใหม่ เพื่อตอบแทนสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรม และได้ผสานความร่วมมือกับพันธมิตร ดำเนินการส่งมอบชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) รวมถึงผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ Greater Care by GC สำหรับป้องกันโรคโควิด 19 ไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานรัฐทั่วประเทศแล้ว ตั้งแต่เกิดวิกฤตครั้งแรกจนถึงวันนี้ โดยเป้าหมายของโครงการ คือ การสนับสนุนชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้ครบจำนวน 1,000,000 ชุด เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ”

สำหรับชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่ GC สนับสนุนในโครงการนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1. ชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) GC และ 2. ชุดคลุมปฏิบัติการ (Coverall) โดยหน่วยงานต่างๆ ที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนชุดกาวน์กันน้ำ (PE Gown) ของโครงการล้านความห่วงใย...เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน สามารถแจ้งความประสงค์ของท่านไปได้ที่ https://forms.gle/iQSFp1GypMQeF7R46

GC พร้อมเป็นกำลังสนับสนุนในการ “เพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน” โดยวางแผนโครงสร้างการป้องกันทั้งระบบ ตั้งแต่ช่วยลดการพึ่งพาการนำเข้าผลิตภัณฑ์ และมีต้นทุนที่ถูกจากวัตถุดิบภายในประเทศ ด้วยการคิดค้นนวัตกรรมพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์ ไปจนถึงการย่อยสลายที่ไม่สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เพื่อเป้าหมายที่มุ่งสู่การเป็น Chemistry for Better Living ที่ช่วยให้การใช้ชีวิตของทุกคนดีขึ้นอย่างแท้จริง     #GC #ChemistryforBetterLiving #ล้านความห่วงใยเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยให้ทุกคน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น