อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

"กาฬสินธุ์"ลุยเคาะประตูบ้าน รณรงค์ชวนฉีดวัคซีนโควิด-19

"วิรัช พิมพะนิตย์" ที่ปรึกษา รมว.คมนาคม นำทีม อสม.เดินเคาะประตูบ้าน ให้ความรู้ รณรงค์เชิญชวนประชาชน ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 พร้อมจัดผ้าป่าสร้างขวัญและกำลังใจมอบประกันภัยโควิด-19 ให้เจ้าหน้าที่ เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.50 น.


ที่ รพ.สต.บ้านหนองสอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษา รมว.คมนาคม นายณัฐวัชต์ พิมพะนิตย์ ส.อบจ.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ เขต 4 นายนิราช สืบมา ประธาน อสม.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และเลขาฯ สมาคม อสม.จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะลงพื้นที่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กับ อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต. พร้อมนำ อสม.เดินเคาะประตูบ้านประชาชนที่บ้านหนองสอ ต.หนองสอ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อรณรงค์สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีน เพื่อเป็นเกาะป้องกันโรคโควิด-19 พร้อมระดมแรงทุกภาคส่วนจัดผ้าป่ามอบประกันภัยโควิด-19 ให้กับ อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ในพื้นที่ อ.เมืองกาฬสินธุ์ อ.ร่องคำ และ อ.กมลาไสย กว่า 3,000 คน เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามด่านหน้าที่เสี่ยง จากนั้นได้เข้ารณรงค์กับ อสม.เจ้าหน้าที่ รพ.สต.และประชาชนในพื้นที่ ต.ภูปอ ต.ภูดิน และ ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โดยได้รับความสนใจจาก อสม.และประชาชนจำนวนมากนายวิรัช ที่ปรึกษา รมว.คมนาคม กล่าวว่า ปัจจุบันยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ ซึ่งวิธีการป้องกันนอกจาจะสวมหน้ากาก ล้างมือบ่าย เว้นระยะห่าง และหลีกเลี่ยงไปในพื้นที่เสี่ยงแล้ว การป้องกันที่ดีที่สุดตอนนี้คือการฉีดวัคซีน ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากที่ทุกคนจะต้องฉีด โดยต้องฉีดให้ได้อย่างน้อย 70 เปอร์เซ็นต์ของประชากรทั้งหมด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน และเป็นการป้องกัน รวมทั้งลดความรุนแรงของโรค ดังนั้นในวันนี้จึงได้เร่งสร้างความเข้าเข้าใจและร่วมทีม อสม.และเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ใน ต.หนองสอ ต. ต.ภูปอ ต.ภูดิน และ ต.ลำคลอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ออกรณรงค์ให้ความรู้ที่ถูกต้องกับประชาชนในพื้นที่ให้รู้จักประโยชน์ของการฉีดวัคซีน พร้อมกับเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและแจ้งความประสงค์ในการฉีดวัคซีนให้มากๆ เพื่อเป็นเกาะป้องกันโรคโควิด-19 และสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ เพื่อทำให้โรคโควิดหายไป และประชาชนจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขด้าน นายนิราช ประธาน อสม.อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ และเลขาฯ สมาคม อสม.จังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่เคาะประตูบ้านพบว่าประชาชนมีความสนใจและมีความประสงค์ที่จะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น แต่มีบางส่วนที่ยังได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ถูกต้อง บางส่วนยังไม่ทราบประโยชน์ของการฉีดวัคซีน ดังนั้นทีม อสม.จะต้องเร่งลงพื้นที่สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนทุกหลังคาเรือน รณรงค์เชิญชวนประชาชนฉีดวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำให้โรคโควิด-19 หมดสิ้นไปจาก จ.กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ที่ผ่านมา อสม.ถือได้ว่าเป็นบุคลากรและทำงานอย่าทุ่มเทมาอย่างต่อเนื่อง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น