อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

แม่ทัพภาค 4 ตรวจดูความพร้อม รพ.สนามในจังหวัดระนอง

แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วย ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 คณะนายทหารจากกองทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดูความพร้อมโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดระนอง เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.58 น.


พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยพลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 คณะนายทหารจากกองทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ดูความพร้อมโรงพยาบาลสนามในพื้นที่จังหวัดระนอง ที่ใช้พื้นที่หน่วยทหารเป็นที่รองรับการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามตามนโยบายผู้บัญชาการทหารบก โดยใช้พื้นที่อาคารกองร้อยอาวุธเบาที่ 3 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ค่ายรัตนรังสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 5 ของจังหวัด รองรับผู้ป่วยจำนวน 120 เตียง แบ่งแยกชายหญิงอย่างชัดเจน โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วนหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมคณะติดตาม เดินทางต่อไปยัง โรงพยาบาลสนาม โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองบางริ้น เพื่อมอบอุปกรณ์สิ่งของเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการป้องกัน และต่อสู้กับการรักษาผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ตลอดจนแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลสนามอื่น ๆ ที่ยังคงขาดแคลน ก่อนให้กำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ถือเป็นผู้ที่เสียสละให้มีกำลังใจที่เข้มแข็ง ให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 นี้ไปได้หลังจากนั้นแม่ทัพภาคที่ 4 และคณะเดินทางต่อมายังโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข อสม. ในพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้มีความเข้มแข็งอดทน พร้อมสนับสนุนรถครัวสนามจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 ดำเนินการประกอบอาหารแจกจ่ายไปให้ถึงครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนข้าวสารอาหารแห้ง จากพี่น้องประชาชนนักธุรกิจ หน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดระนอง รวมไปถึงได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25 มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม พลผลิตทางการเกษตร ให้กับผู้ที่กักตัว ผู้สูงอายุ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามโครงการ Army ดิลิเวอรี่อีกด้วยในการนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ลงมือประกอบอาหารพร้อมกับส่วนราชการที่เดินทางมาให้กำลังใจ โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "วันนี้เห็นถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนหน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน พี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับการต่อสู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 เป็นอย่างดี โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ที่จะต้องทำหน้าที่อย่างหนักหน่วงทั้งร่างกายและจิตใจ ส่วนเจ้าหน้าที่ทหารนั้น กองทัพพร้อมให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ หน่วยทหารในพื้นที่จัดชุดรักษาความปลอดภัย ปฏิบัติการร่วมจุดตรวจจุดคัดกรอง ตลอดจนสนับสนุนการจัดตั้งรถครัวสนามออกบริการปรุงอาหารแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ให้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกัน หากพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานไหนที่ต้องการความช่วยเหลืออยากให้เจ้าหน้าที่ทหารสนับสนุนด้านไหน ให้ติดต่อประสานงานหน่วยทหารในพื้นที่ จะได้รีบดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยด่วน เพื่อจะให้หน่วยงานต่างๆ เหล่านั้นนำไปใช้ประโยชน์กับสถานการณ์ต่อไป" 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น