อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564

แพทย์ใหญ่สุโขทัย เชิญชวนรับวัคซีน ป้องกันโควิด-19

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ออกมาขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยทุกท่านครับ ช่วยกันลงทะเบียนฉีดวัคซีน covid-19 จันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.25 น.


ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ออกมาขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสุโขทัยทุกท่านครับ ช่วยกันลงทะเบียนฉีดวัคซีน covid-19 การฉีดวัคซีน นั้นจะเป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเอง คนที่เรารัก ครอบครัวเรา และเพื่อคนในสังคมหรือสังคมเราเอง นอกจากเพื่อตัวเราเอง เพื่อคนที่เรารัก ครอบครัว และสังคม ผ่านทาง แอพ หมอพร้อม หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต., โรงพยาบาลทุกแห่ง ของจังหวัดสุโขทัย หรือ ผ่านทางเจ้าหน้าที่ อสม.อาสาสมัครทุกท่าน จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุโขทัยทุกท่าน ทุกระดับอายุ และระดับความเสี่ยง มาลงทะเบียนได้ตามที่แจ้งให้นี้ หมอพร้อม โทรฯ จองรับคิวที่โรงพยาบาลทุกแห่ง โรงพยาบาลตำบล และติดต่อ จนท.อสม. ของชุมชน ของหมู่บ้านของท่านเองได้ตลอดเวลา

สอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย 06-1869-8161, 09-4865-4499, 0-5561-3559 โดยนายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้นำทำการฉีดรับวัคซีนนำร่องแล้ว รวมทั้งหน่วยงานด่านหน้า และผู้ปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงขอเชิญชวนทุกคนเพื่อให้ covid-19 จะได้หมดไป ถ้าทุกคนฉีดวัคซีน เชื่อหมอ เชื่อใจแพทย์ .
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น