อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

ตัวแทนศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน แสดงความยินดีกับ "รศ.ดร.เสถียร" หลังได้รับตำแหน่งอธิการบดี

 นายวันชัย โชติวินิจดุล ตัวแทนคณะศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน ร่วมกันเแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ หลังจากสภาสถาบันฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้กลับมาทำหน้าที่รักษาการแทนอธิการบดี อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 11.28 น.


ผู้สื่อข่าวรานงานว่า นายวันชัย โชติวินิจดุล ตัวแทนคณะศิษย์เก่าช่างกลปทุมวัน และคณะ ร่วมกันเแสดงความยินดีและขอบคุณ ว่าที่ร.ต.พงษ์เพ็ชร์ พิทยาพละ อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่อุปนายกสภาสถาบันฯ และ สภาสถาบันฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายทุกประการ โดยได้ทำการประชุมสภาสถาบันฯ ตามที่กฎหมายกำหนด อันมีผลทำให้การบริหารงานของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถดำเนินการต่อไปได้โดยชอบด้วยกฎหมาย และไม่เกิดความเสียหายต่างๆ อันอาจจะส่งผลกระทบกับการเรียนการสอน 

ขณะเดียวกันได้แสดงความยินดีต่อ รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ (เป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาและอยู่ระหว่างเสนอการทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี) ซึ่งสภาสถาบันฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้กลับมาทำหน้าที่รักษาการแทนอธิการบดี ดังเดิมรวมทั้งขอขอบคุณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่กรุณาให้คำแนะนำอันเป็นประโยชน์ทำให้สามารถดำเนินการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยี ได้อย่างเรียบร้อยและถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น