อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564

4 วันต่อเนื่อง นครพนมไร้ป่วยโควิดเพิ่ม สสจ.ย้ำฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มไม่ต้องกักตัว

นครพนมไม่มีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม ต่อเนื่อง 4 วัน รักษาหายแล้ว 110 ราย สสจ.ย้ำ ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มมาแล้ว 14 วัน ไม่ต้องกักตัว อังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.12 น.


นพ.มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครพนม รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด–19 โดยในวันนี้จ.นครพนมไม่มีรายงานพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเพิ่มเป็นวันที่ 4 ทำให้ ณ ปัจจุบันมียอดสะสมอยู่ที่ 132 ราย รักษาหายแล้ว 110 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 20 ราย เสียชีวิต 2 ราย วันนี้มีกลับบ้าน 1 ราย

สำหรับข้อมูลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 132 ราย แยกเป็นเพศชาย 55 ราย เพศหญิง 77 ราย อายุเฉลี่ย 33 ปี อายุต่ำสุด 6 เดือน อายุสูงสุด 73 ปี ข้อมูลผู้ป่วยเข้ารับการรักษาจำแนกตามโรงพยาบาลที่รับรักษา ดังนี้ รพ.นครพนม 6 ราย รพ.สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม 3 ราย รพ.ท่าอุเทน 4 ราย รพ.นาหว้า 3 ราย รพ.ศรีสงคราม 2 ราย และรพ.นาแก 2 รายสำหรับข้อปฏิบัติสำหรับผู้เดินทางเข้า จ.นครพนม ผู้มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จ.นครพนม กำหนดมาตรการ 1.รายงานตัวที่พื้นที่กับผู้นำชุมชน อสม. หรือไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด 2.ทำการสอบสวนโรคและตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 3. กรณีมีผล Rapid Antigen Test มีผลลบให้กักตัวที่บ้าน 14 วัน กรณีระหว่างการกักตัวหากมีอาการเปลี่ยนแปลงหรือตรวจสอบ Timeline พบมีความเสี่ยงเพิ่มเติมที่จำเป็นจะต้องมีการตรวจในวันที่ 5 (Day5) ให้ดำเนินการได้ตามการวินิจฉัยของแพทย์ 4. กรณีที่มีผล Rapid Antigen Test มีผลบวกรับการรักษาที่โรงพยาบาล และได้รับการตรวจยืนยันกรณีมีผลพบเชื้อจะได้รับการรักษาที่โรงพยาบาล5. กรณีฉีดวัคซีนฯ ครบ 2 เข็ม ภายหลัง 2 สัปดาห์ ให้ปฏิบัติตามมาตรการ 56 จังหวัด กรณีไม่มีความเสี่ยง กล่าวคือ 1) ประเมินความเสี่ยงจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขถ้ามีความเสี่ยง ให้ใช้มาตรการเดียวกับ 21 จังหวัด (ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด) 2) กรณีไม่มีความเสี่ยงหรือฉีดวัคซีนฯ ครบ 2 เข็ม ภายหลัง 2 สัปดาห์ เมื่อเดินางมาถึงนครพนมไม่ต้องกักตัว แต่ให้ปฏิบัติ ดังนี้ ดำเนินการตามมาตรการ : DMHTTA คือ อยู่ห่างไว้ (Distancing) ใส่แมสก์กัน (Mask Wearing) หมั่นล้างมือ (Hand Washing) ตรวจให้ไว (Testing) และใช้ Application ไทยชนะ และ NPM-COVID-19 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น