อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

ร่วมฟังเสวนาวิธีจัดการ "แคมป์แรงงานก่อสร้าง" ช่วงโควิด-19

ร่วมรับฟังและร่วมแชร์ไอเดียการดูแลแรงงานข้ามชาติ ในงานเสวนาออนไลน์“มาตรการการจัดการแคมป์แรงงานก่อสร้างในสถานการณ์โควิด-19 อย่างมีส่วนร่วม EP1” วันศุกร์ที่ 21 พ.ค.นี้ เวลา 09.15 - 12.00 น. พฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 20.25 น.


เมื่อโควิด 19 แพร่กระจายหนักในแคมป์แรงงานก่อสร้าง “ปัญหาใหญ่ที่ต้องเร่งแก้ไข จะทำให้อย่างไรให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้?”
เปิดแนวคิดวิธีจัดการ “แคมป์แรงงานก่อสร้าง” ในช่วงโควิด 19 รอบ 3 เพื่อสร้างความปลอดภัย พร้อมรับมือกับโรคระบาดอย่างเท่าเทียม จากผู้เชี่ยวชาญในแวดวงสาธารณสุข รับฟังและร่วมแชร์ไอเดียการดูแลแรงงานข้ามชาติ ในงานเสวนาออนไลน์ “มาตรการการจัดการแคมป์แรงงานก่อสร้างในสถานการณ์โควิด-19 อย่างมีส่วนร่วม EP1 ” ในวันศุกร์ที่ 21  พฤษภาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.15 - 12.00 น.เวลา 09.15 - 11.00 น. เสวนาเรื่อง "มาตรการการจัดการแคมป์แรงงานก่อสร้างในสถานการณ์โควิด-19 อย่างมีส่วนร่วม"
ร่วมเสวนาโดย
- คุณอดิศร เกิดมงคล : ผู้ประสานงานเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (Migrant Working Group)
- ท่านรองอธิบดี : กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
- ท่านอธิบดี : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
- คุณศักดิ์ชัย บุญมา : รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร    
- นพ.วลัญช์ชัย จึงสำราญพงศ์ : รองผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล : รองเลขาธิการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
ดำเนินการเสวนา และแนะนำวิทยากรโดย นพ.สมชาย พีระปกรณ์ ประธานอนุกรรมการวิชาการ สมัชชา สุขภาพแห่งชาติ
 
เวลา 11.00 - 12.00 น. ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและเสนอข้อคิดเห็น โดย
- ศ.ดร.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล : ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- คุณฐาปนา บุญยประวิตร : นายกสมาคมการผังเมืองไทย และเลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ
- คุณไผท ผดุงถิ่น : CEO / Co-Founder BUILK ONE GROUP
- คุณณรงค์ กฤติขจรกรกุล : ผู้ชำนาญการด้านชุมชน
ดำเนินรายการโดย คุณอดิเรก แสงใสแก้ว อุปนายกและเลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย
 
ร่วมเสวนาได้ที่ Zoom : https://us02web.zoom.us/j/86216716510
 

ความคิดเห็น