อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

ทส.ชวนประชาชนใช้เวลาว่างคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง หวังเปลี่ยนขยะให้เป็นบุญ

จากสถานการณ์โควิด (COVID – 19) ที่เกิดขึ้น ทำให้เกิดการปรับตัวตามวิถีชีวิตใหม่ New Normal ในรูปแบบต่าง ๆ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าประชาชนมีความจำเป็นในการสั่งอาหารออนไลน์ เสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 เวลา 07.29 น.


นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่ระบาดต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ประชาชนต้องมีการปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตแบบ New Normal เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น การทำงานที่บ้าน (Work From Home) การซื้อของออนไลน์ การใส่หน้ากากอนามัยเมื่อออกนอกบ้าน การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เป็นต้นซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าใจความถึงสถานการณ์ดังกล่าว และไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากประชาชนจำเป็นต้องปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้ประชาชนอยู่บ้านเพื่อร่วมกันหยุดการแพร่ระบาดและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องใช้การบริการส่งอาหาร (Food Delivery) และอาจมีผลทำให้มีปริมาณขยะเกิดขึ้นมากกว่าในสถานการณ์ปกติ แต่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขวิกฤตขยะล้นเมืองได้ซึ่งนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมห่วงใยถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงปัญหาของขยะที่เกิดขึ้นด้วย และได้สั่งการให้กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกรมควบคุมมลพิษร่วมหารือและลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) การลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวจากการบริการส่งอาหาร (Food Delivery) ร่วมกับกลุ่มธุรกิจบริการส่งอาหาร (Platform) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา โดยได้มีการปรับแพลตฟอร์มการสั่งอาหารให้มีตัวเลือกในการรับหรือไม่รับช้อนส้อมพลาสติกหรือถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมถึงการส่งเสริมให้ร้านอาหารเปลี่ยนมาใช้ถุงกระดาษเพื่อทดแทนถุงพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง อีกทั้งได้เน้นย้ำ โดยเฉพาะในภาคผู้ประกอบการร้านอาหารร้านค้าต่าง ๆ ให้ใส่ใจกับคำสั่งซื้อ หากผู้ซื้อมีการเลือกที่จะไม่รับพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง รวมทั้งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งอาหาร เพื่อจะได้ไม่ทำให้เกิดขยะ ตลอดจนเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนายจตุพร กล่าวต่อว่า ดังนั้นสิ่งสำคัญ คือ อยากให้ประชาชนร่วมกันคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นจากการสั่งอาหาร รวมทั้งขยะต่าง ๆ ภายในบ้านของตนเอง ซึ่งเป็นขยะต้นทาง เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการ โดยเริ่มได้ตั้งแต่การคัดแยกขยะที่จะทิ้งในแต่ละครั้งออกจากกัน ขยะเศษอาหาร เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ ใส่ภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ไม่ปะปนกับขยะประเภทอื่น ขยะประเภทขวดแก้ว ขวดพลาสติก ช้อน ส้อม มีดพลาสติก ถุงพลาสติก ล้างทำความสะอาด ดัดแปลงนำกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ เพื่อลดปริมาณขยะประเภทนี้ลง  ในขณะเดียกันกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จับมือกับภาคีเครือข่าย ดำเนินกิจกรรม เปลี่ยนขยะเป็นบุญมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งขณะนี้ได้มีการรวบรวมส่งคืนกล่องและลังกระดาษ ที่จุดรับคืนขยะที่ใช้แล้   (Drop Point) ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และในห้างโลตัส ไฮเปอร์มาร์เก็ต กว่า 220 สาขาทั่วประเทศ เพื่อนำไปผลิตเตียงสนามให้กับโรงพยาบาลสนามสำหรับรองรับผู้ป่วยโควิด -19 รวมทั้งกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วที่ล้างสะอาด ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มกระป๋องใหม่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ ได้ที่จุดรับคืนกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้ว ณ ห้างบิ๊กซี ทุกสาขากว่า 192 จุด ทั่วประเทศ“ต้องขอขอบคุณทางภาคเอกชนที่ได้นำวัสดุเหลือใช้หรือขยะ ที่เราเรียกว่าเปลี่ยนขยะเป็นบุญนำมามอบให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบต่อให้กับหน่วยงานที่จะนำไปแปรสภาพ เช่น กล่องกระดาษเราจะมอบให้ SCGP นำไปรีไซเคิลเพื่อผลิตเป็นเตียงสนาม และในส่วนของที่แทนด้วยอลูมิเนียม จากบริษัทไทย เบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) รับไปรวบรวมแล้วก็ผลิตเป็นกระป๋องบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มกระป๋องใหม่ ซึ่งคาดการณ์ว่าลอตแรกจะผลิตได้ 80,000 กระป๋อง ส่งไปในพื้นที่โรงพยายาสนาม ซึ่งเป็นกระป๋องที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ตลอดเวลา ถือว่าเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนสิ่งที่ไม่มีค่านำไปสู่สิ่งที่มีค่า แล้วนำไปมอบต่อให้กับพี่น้องประชาชน ในนามของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ต้องขอขอบคุณภาคเอกชนทุกแห่งที่ได้ร่วมกิจกรรม “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” วันนี้ทำให้เห็นแล้วได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประชาชนได้นำวัสดุเหลือใช้หรือที่เรียกว่าขยะ นำมาฝากหรือบริจาคตามจุดที่เราได้ติดตั้งรับบริจาคดังกล่าว เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ อยากจะเรียนเชิญพี่น้องประชาชนถ้าใช้แล้ว ก่อนนำมาบริจาคทำความสะอาดแล้วนำไปหย่อนตามจุดรับบริจาคต่าง ๆ ที่กำหนด คาดการณ์ว่าจะน่ามีทุกห้างสรรพสินค้า สิ่งเหล่านี้เราจะไปผ่านกระบวนต่างๆ แล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนและผู้ที่กำลังได้รับผลกระทบ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมดังกล่าว ถือว่าเป็นการทำบุญร่วมกันครับ”   ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวทิ้งท้าย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น