อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

ได้ดี..เลขาฯ คู่ใจ ผู้ว่าฯ วีระศักดิ์ ขยับขึ้น นายอำเภอ แถมอายุยังน้อย วัย 38 ปี

ได้ดี..เลขานุการคู่ใจ ผู้ว่าฯ วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร ขยับขึ้นเป็น นายอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง แถมอายุยังน้อย แค่ 38 ปี จบตรี-โท รัฐศาสตร์ ม.ราม ลูกพ่อขุน น้ำเงิน-ทอง พฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.40 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภิชาต ศรีเหรา (ปลัดต๊ะ) ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) ช่วยราชการในตำแหน่งเลขานุการ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง ทั้งนี้ นายอภิชาติ ถือเป็นเลขานุการ ที่รู้ใจตั้งแต่ นายวีระศักดิ์ เป็นนายอำเภอ จนได้รับความไว้วางใจจากครอบครัววิจิตร์แสงศรี ในทุกเรื่อง เมื่อคราวที่ นายวีระศักดิ์ ป่วยเป็นโควิด-19 นายอภิชาต อยู่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่มาโดยตลอด จนกระทั่ง นายวีระศักดิ์ ป่วยโควิด-19 นายอภิชาติ จึงบวชพระเพื่อต่อชะตาชีวิตอุทิศให้ นายวีระศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร หายป่วย จนเป็นที่ชื่นชมของทุกฝ่าย และถือเป็นนายอำเภอที่มีอายุน้อยอีกคนหนึ่งของกระทรวงมหาดไทยสำหรับ นายอภิชาติ ศรีเหรา อายุ 38 ปี การศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2547) ปริญญาโท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง (2554) หลักสูตร ปลัดอำเภอรุ่นที่ 177 หลักสูตร ผู้บังคับการกองร้อย อส. รุ่นที่ 50 หลักสูตร นักเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ 75 โดยประวัติรับราชการ 2548 นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 อบต.แหลมฟ้าผ่า อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 2549 นักพัฒนาชุมชน ระดับ 3 อบต.ห้วยกรดพัฒนา จ.ชัยนาท 2552 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง ปฏิบัติการ) ที่ทำการปกครอง อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 2552 ช่วยราชการเลขานุการรอง อวจ.อุทัยธานี 2555 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) ที่ทำการปกครอง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 2556 ช่วยราชการเลขานุการ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี 2559 ช่วยราชการเลขานุการ อวจ.พิจิตร 2560 ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) กลุ่มงานทะเบียนและบัตร ที่ทำการปกครอง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 2561 ช่วยราชการเลขานุการ ผวจ.ศรีสะเกษ 2562 ช่วยราชการเลขานุการ ผวจ.สมุทรสาคร หมายถึงเป็นเลขาฯ ให้นายวีระศักดิ์ มาโดยตลอดนายอภิชาติ กล่าวว่า ได้รับคำสั่งให้ดำรงตำแหน่ง นายอำเภอสามโก้ จ.อ่างทอง ตนเองทราบดีว่า "นายอำเภอ" มีหน้าที่ และความรับผิดชอบในงานสูงที่ขึ้น แปรเปลี่ยนจากคนที่ทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา การทำงานครั้งใดแม้ผิดพลาด จะมีผู้บังคับบัญชาคอยตรวจตราความถูกต้องอยู่เสมอ แม้มีปัญหาต่าง ๆ ผู้บังคับบัญชามักจะช่วยแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไปได้ในที่สุด เมื่อเราต้องเปลี่ยนแปลงมาสู่อีกบทบาทหนึ่ง ที่เราเป็นผู้นำองค์กร การคิดการจะทำอะไรต้องกระทำด้วยความรอบคอบ ต้องรับผิดชอบต่อผลการกระทำทั้งต่อตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่าเป็นบทบาทสำคัญสู่ความสำเร็จในการสร้างสุขมากขึ้นให้กับประชาชนในพื้นที่ และต้องขอขอบคุณ นายวีระศักดิ์ ที่อบรมสั่งสอนในการพัฒนา และการบริหารจังหวัด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    71%
  • ไม่เห็นด้วย
    29%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 140