อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

"Army Barber Delivery" ทหารจิตอาสา ออกให้บริการตัดผมฟรีแก่ประชาชน

กิจกรรม "Army Barber Delivery" เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้หน่วยทหารทุกหน่วยของกองทัพบก เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในทุกโอกาส ตามศักยภาพของหน่วยที่จะสามารถดำเนินการได้ ศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.43 น.


ที่ศาลากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านป่าเผือก หมู่ 1 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ พันโท พงษ์พันธ์ โสมขันเงิน ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ได้สั่งการให้กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 6 นาย ลงพื้นที่ดำเนินการเปิดจุดบริการตัดผมให้กับประชาชนฟรี ในกิจกรรม "Army Barber Delivery" ให้กับประชาชนผู้สูงอายุ และเด็ก ในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อีกทั้งเด็กนักเรียนที่กำลังเข้าสู่การเปิดภาคเรียน เป็นการลดรายจ่ายให้กับผู้ปกครอง และยังเป็นการลดความคับคั่งของประชาชนที่ต้องใช้บริการร้านตัดผม ให้เป็นไปตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ทางรัฐบาลกำหนด ซึ่งการให้บริการในทุกขั้นตอน หน่วยบริการของกำลังพลจิตอาสา ได้ยึดตามมาตรการ 4 ข้อ ที่ทางภาครัฐได้กำหนดไว้ โดยมีกลุ่มของผู้สูงอายุ เด็ก และประชาชนให้ความสนใจ เข้ามาใช้บริการตัดผม จำนวน 30 คนสำหรับกิจกรรม "Army Barber Delivery" เป็นการปฏิบัติตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้หน่วยทหารทุกหน่วยของกองทัพบก เข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในทุกโอกาส ตามศักยภาพของหน่วยที่จะสามารถดำเนินการได้. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น