อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564

ตรังเชิญชวนประชาชนร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเชิญชวนให้ประชาชนร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.47 น.


ที่ศาลาประชาคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 ณ ศาลาประชาคมอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รอบใหม่ ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในปัจจุบันเป็นจำนวนมาก สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย จึงได้กำหนดแนวทางความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบฯ โดยการขอรับการสนับสนุนชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 จากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ผ่านแอพพลิเคชั่นพ้นภัย โดยกำหนดให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.เป็นผู้สำรวจ พร้อมทั้งบันทึกข้อมูลลงในแอพพลิเคชั่นพ้นภัย และเหล่ากาชาดจังหวัดตรังร่วมกับสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติจะได้คัดกรองและส่งข้อมูลคำร้องไปยังสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เพื่อจัดส่งชุดธารน้ำใจฯ มาให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบต่อไป ซึ่งในการมอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 ในวันนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรังได้รับคำร้องแจ้งภัยจาก อสม. ผ่านแอพพลิเคชั่นพ้นภัย แบ่งเป็นพื้นที่และจำนวนผู้ได้รับผลกระทบดังนี้ อำเภอห้วยยอด และอำเภอรัษฎา มีผู้ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 294 ราย ซึ่งในขณะนี้เหล่ากาชาดจังหวัดตรังร่วมกับสถานีกาชาดที่ 14 พังงา เฉลิมพระเกียรติ ได้มอบชุดธารน้ำใจกู้ชีวิตฝ่าวิกฤติ COVID-19 ไปแล้วทั้งสิ้น 755 ชุดทั้งนี้ นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า ขณะนี้มีการกล่าวถึงกันมากว่าผู้ป่วยบางรายนั้นติดเชื้อมาจากบ่อนการพนัน ซึ่งเป็นบ่อนวิ่งลักลอบเล่นการพนัน อย่างไรก็ตาม บ่อนการพนันนั้นเป็นอีกคลัสเตอร์หนึ่งที่ทำให้เกิดการแพร่ระบาด ส่วนตนเองไม่ทราบว่ าบ่อนการพนันเปิดเล่นกันที่ไหน จะมีก็แต่ชาวบ้านหรือพวกที่ไปเล่นในบ่อนการพนันพูดกันเอง โดยส่วนตัวนั้นตนเองไม่รับส่วยจากบ่อนการพนันโดยเด็ดขาด และมีการกำชับ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ตรวจสอบอย่างเข้มข้น เพื่อไม่มีการลักลอบเล่นการพนันโดยเด็ดขาด หากประชาชนแจ้งว่ามีการลักลอบเล่นการพนัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองต้องออกตรวจสอบทันทีและหากพบการลักลอบการพนันก็ให้ดำเนินการจับกุมทันทีไม่มีข้อยกเว้น นอกจากนี้ ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมลงทะเบียนฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันโควิด-19 ซึ่งวัคซีนนั้นสามารถป้องกันได้ ขอให้ประชาชนมั่นใจในประสิทธิภาพของวัคซีนที่นำมาฉีดให้กับประชาชน กลุ่มกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยงต่อโรค นั้นได้มีการลงทะเบียนแล้วกว่า 1 แสนคน หรือประมาณ 80 กว่าเปอร์เซ็นต์ของกลุ่มเสี่ยง. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น