อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

เทศบาลเมืองกรุงเก่าทดสอบร่างกายเทศกิจเน้นมีระเบียบวินัยลงพื้นที่ช่วยชาวบ้าน

ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและความมีระเบียบวินัยควบคู่กันของเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวนกว่า 40 นาย ศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.29 น.


นายมานะ ​อิ่มอุดม​ หัวหน้าฝ่ายปกครองเทศบาลนครพระนคร​ศรี​อยุธยา กล่าวว่า ทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ได้มีความตระหนักและให้ความสำคัญในการดูแลสุขภาพและความมีระเบียบวินัยควบคู่กันของเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จำนวนกว่า 40 นาย ตามนโยบายของ ว่าที่ร้อยตรีสมทรง สรรพโกศลกุล อดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ที่มีความห่วงใยและตระหนักถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกนายในด้านสุขภาพร่างกายและความมีระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ในการลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา ในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงจำเป็นต้องมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และต้องมีความพร้อมในระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกนายนายมานะ ​ยังกล่าวต่ออีกว่า ในครั้งนี้จึงได้เรียกกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจทั้งหมดมายัง บริเวณวัดศาลาปูนวรวิหาร อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมเข้าแถวฝึกความพร้อมเพียงในระเบียบวินัยสร้างความรักความสามัคคีส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันและร่วมออกกำลังกายเพื่อเตรียมร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ตลอดเวลา หากมีการร้องขอจากทางภาครัฐและภาคเอกชนในการลงพื้นที่ฉีดพ่นสารเคมีป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 ในช่วงนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างมากที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความพร้อมและมีวินัย และหลังจากการฝึกซ้อมดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจเจ้าหน้าที่เทศกิจทุกนายมีความพร้อมและสุขภาพร่างกายแข็งแรงพร้อมลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนต่อไป. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    100%

ความคิดเห็น