อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 กรกฎาคม 2564

DITP จัดกิจกรรมจับคู่นวัตกรรม ต่อยอดงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง  

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เดินหน้านโยบาย “ตลาดนำการผลิต” จัดกิจกรรมจับคู่นวัตกรรมเพื่อยกระดับสินค้า ต่อยอดงานวิจัยจากหิ้งสู่ห้าง ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด  ศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.55 น.


นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) และหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.) ภายใต้การกำกับของสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) จัดกิจกรรมส่งเสริมและต่อยอดนวัตกรรมสู่การค้าระหว่างประเทศ (Smart Value Creation) ปี 2564 โดยมีเป้าเพื่อเพื่อเสริมแกร่งให้กับผู้ประกอบการไทยได้มีการจับคู่นำงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ มาใช้ยกระดับสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด และเพิ่มโอกาสในการส่งออกทำรายได้เข้าประเทศ ตามยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์สำหรับการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว จะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่มีความต้องการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ยกระดับคุณภาพสินค้าให้ดียิ่งขึ้นด้วยการนำการวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยความร่วมมือจากหน่วยงานนวัตกรรมของภาครัฐที่จะมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาศักยภาพสินค้าตั้งแต่ต้นทางจนถึงสินค้าต้นแบบสำเร็จ รวมถึงการทดสอบคุณภาพตามแต่ละประเภทสินค้านั้นๆ โดยในปีนี้ตั้งเป้ารับสมัครผู้ประกอบการจำนวน 30 ราย เพื่อเข้าร่วมการพัฒนาสินค้า ส่วนในปี 2563 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการที่ได้รับการการจับคู่พัฒนาและวิจัยนวัตกรรมผ่านโครงการจำนวนทั้งสิ้น 12 คู่ และพัฒนาเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 10 ราย

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการกับหน่วยงานนวัตกรรม โดยดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ https://drive.ditp.go.th/th-th/ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ innovation.ditp2021@gmail.com หรือกลุ่มงานส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อการค้า  สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศโทร 02-5078267 , 02-5078270 ผู้ประสานงาน บริษัท อีเอยู เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด 095-8474807 (ภาวนันทร์)

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น