อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ผู้ว่าฯกาญจนบุรี-นายกอบจ. เปิดยุทธการจัดระเบียบแพ

ผู้ว่าฯ กาญจน์ ร่วมกับ นายก อบจ.กาญจน์และ นายก ทต.ท่ามะขาม เปิดยุทธการจัดระเบียบแพ เพื่อให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการเผยทัศนียภาพอันสวยงามของการบรรจบกันของแม่น้ำหลัก 3 สาย เสาร์ที่ 29 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.49 น.


นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี ประธานเปิดการจัดระเบียบแพ โดยมี นายสุระพงษ์ ปิยะโชติ นายก อบจ.กาญจนบุรี นายวิษณุ บุญญรัตน์ นายก ทต.ท่ามะขาม และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธี ที่ บริเวณเกาะรัตนกาญจน์ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กาญจนบุรี เปิดเผยว่า ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้เดินทางมาตรวจราชการและเยี่ยมประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ได้รับทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำแควใหญ่ในการนี้ จึงให้จังหวัดกาญจนบุรีเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน ประกอบกับตามมติที่ประชุมการเดินทางไปกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของคณะทำงานของ นายกรัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและจังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ได้สั่งการให้จังหวัดกาญจนบุรีดำเนินการแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน โดยการก่อสร้างที่พักอาศัยให้แก่ประชาชนดังกล่าว ซึ่งจังหวัดกาญจนบุรีได้ดำเนินการก่อสร้างที่พักอาศัยบริเวณเกาะลัดการให้ประชาชนจำนวน 60 ครัวเรือน เข้าอยู่อาศัยเรียบร้อยแล้วผวจ.กาญจนบุรี กล่าวว่า อย่างไรก็ตามยังมีประชาชนบางส่วนที่อาศัยอยู่ในน้ำโดยใช้แพรเป็นที่พักอาศัยจึงไม่ได้ย้ายเข้ามาอยู่ในที่พักอาศัยดังกล่าว ประกอบกับมีผู้ประกอบอาชีพแพรท่องเที่ยวหลายรายซึ่งมีแพชั้นเดียวและแพ 2 ชั้น จำนวนกว่า 100 หลังจอดอยู่อย่างหนาแน่นบริเวณท่าน้ำหน้าเมือง ดังนั้นเพื่อเป็นการจัดระเบียบแพให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเป็นการเผยทัศนียภาพอันสวยงามของการบรรจบกันของแม่น้ำหลัก 3 สาย ตลอดจนสามารถพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียงให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ก่อให้เกิดการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในจังหวัดกาญจนบุรี สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องที่เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นการทำให้แม่น้ำมีความสะอาดเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ธรรมชาติ จึงดำเนินการเคลื่อนย้ายแพบ้านแพชั้นเดียวและสองชั้นซึ่งจอดอยู่บริเวณท่าน้ำหน้าเมือง ไปจอดจุดจอดแพแห่งใหม่ ดังนี้ 1 จุดจอดแพบ้านจำนวน 17 หลัง อยู่บริเวณคลองท่าตากลึกตำบลท่ามะขาม 2. จุดจอดแพชั้นเดียว จำนวนประมาณ 30 หลัง อยู่บริเวณคลองบึงบัว 3. จุดจอดแถว 2 ชั้นและชั้นเดียวที่สูงกว่าปกติจำนวนประมาณ 60 หลังอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรีนายจีระเกียรติ กล่าวอีกว่า โดยในวันนี้จะเป็นการเริ่มเคลื่อนย้ายแพบ้านและแพชั้นเดียวไปจอดยังจุดจอดที่บริเวณคลองท่าตะเกียบตำบลท่ามะขามอำเภอเมืองกาญจนบุรี 2 ชั้นและชั้นเดียวที่สูงกว่าปกติคาดว่าจะเริ่มดำเนินการเคลื่อนย้ายได้ภายในสิ้นเดือนมิถุนายนนี้และเมื่อเคลื่อนย้ายแพ้ทั้งหมดออกจากบริเวณท่าน้ำหน้าเมืองแล้วก็จะเปิดให้บริการท่าเทียบแพแห่งใหม่บริเวณเกาะรัตนกาญจน์ นี้

นอกจากนี้จังหวัดกาญจนบุรียังมีแผนงานโครงการที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณท่าน้ำหน้าเมืองและเกาะรัตนกาญจน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ เช่นSky Walk, Walking Street และ ตลาดไนท์ บาร์ซ่า ตลอดจนพัฒนาและยกระดับสิ่งอำนวยความสะดวกบนเส้นทางท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรีโดยการใช้รถรางและเรือในการพานักท่องเที่ยวชมเมืองพร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดทำไฟฟ้าส่องสว่างประดับตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อให้นักท่องเที่ยวรับชมทัศนียภาพอันสวยงามยามค่ำคืนของจังหวัดกาญจนบุรี.


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น