อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อยุธยาเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ในวัดแค

พระพระอธิกาล ชัชวาล กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดแค(ราชานุวาส) นายสินธพ โมรีรัตน์ ผอ.ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชาวบ้านชุมชนเกาะลอย ร่วมกันปลูกต้น รอบบริเวณวัด จันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.44 น.


ที่วัดแค (ราชานุวาส) อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พระพระอธิการชัชวาล กัลยาโณ เจ้าอาวาสวัดแค(ราชานุวาส) นายสินธพ โมรีรัตน์ ผอ.ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ฝ่ายปกครอง พนักงานเจ้าหน้าที่ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อุตสาหกรรมไม้วังน้อย อุตสาหกรรมไม้อยุธยา ชาวบ้านชุมชนเกาะลอย ร่วมกันปลูกต้นไม้เบญจพรรณ รอบบริเวณวัด และแจกพันธ์ุไม้เบญจพรรณ ให้กับชาวบ้านในชุมชนเกาะลอย 2,000 ต้น 

นายสินธพ โมรีรัตน์ ผอ.ทรัพย์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ถือเป็นวันสำคัญที่ ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชน ได้เห็นคุณค่าของต้นไม้ ที่มีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มความชุมชื่นให้ผิวดิน ลดมลพิษทางอากาศ พร้อมกันนี้ทางกรรมป่าไม้ยังได้นำพันธ์ุไม้เบญจพรรณ ประกอบไปด้วย ทองอุไร 1,500 ต้น พะยูง 300 ต้น มะค่าโมง 200 ต้น แจกให้กับชาวชุมชนชนเกาะลอย ซึ่งเป็นชุมชนที่กลางแม่น้ำลพบุรี และป่าสัก มีความเป็นธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

นอกจากนี้ วัดแคยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยาตอนกลาง มีประวัติหลวงปู่ทวดได้เคยมาจำพรรษา เมื่อครั้งเดินทางมา จ.พระนครศรีอยุธยา หากได้เดินทางมาที่นี่จะได้นมัสการหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ปางธุดงค์ วิหารหลวงปู่ทวด ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งกุฏิเดิมของหลวงปู่ทวด.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น