อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564

มจพ. รับสมัครนักศึกษา TCAS64 รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครนักศึกษา TCAS64 รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-14 มิถุนายน 2564 อังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 15.34 น.


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) รับสมัครนักศึกษา TCAS64 รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1-14 มิถุนายน 2564  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ผู้สนใจ สมัครออนไลน์ที่ www.admission.kmutnb.ac.th อ่านระเบียบการรับสมัครได้ที่ https://www.admission.kmutnb.ac.th/apply/round หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร TGGS โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626, 1627
 
 
 
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 58