อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

ผบ.พล.พัฒนาที่ 3 หิ้วตะกร้าปันสุขมอบให้ผู้ป่วยติดเตียง

พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นำตะกร้าปันสุข ไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง และได้รับผลกระทบไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่บ้านซำเตย พฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 14.13 น.


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.ทวีศักดิ์ วงศ์ทวีทรัพย์ ผบ.พล.พัฒนาที่ 3 ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อ.วังทอง จ.พิษณุโลก นำกำลังพลทหารพันธุ์ดีเข้าไปส่งเสริมพัฒนาโรงเรียนบ้านซำเตย (ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ต.ดินทอง อ.วังทอง โดยได้เข้าไปฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 ภายในห้องเรียน และตามพื้นที่ต่างๆ ภายในโรงเรียน พร้อมพัฒนาพื้นที่รอบอาคารเรียน และสนามหญ้าให้มีความสะอาดเรียบร้อย เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเทอมในวันที่ 14 มิ.ย.นี้นอกจากนั้น ทางกองพลพัฒนาที่ 3 ได้ช่วยปรับปรุงแปลงปลูกผัก และบ่อเลี้ยงปลาด้านหลังโรงเรียน โดยจะนำเมล็ดพันธุ์หลากหลายชนิดมาเพาะปลูก นำพันธุ์ปลามาปล่อย เพื่อใช้เป็นอาหารกลางวันให้กับนักเรียน หากผลิตเหลือจะมอบให้นักเรียนนำไปทำเป็นอาหารที่บ้าน และเหลือจากการบริโภค จะนำไปขาย เพื่อสร้างรายได้ให้กับทางโรงเรียนและนักเรียนหลังจากนั้น พล.ต.ทวีศักดิ์ นำตะกร้าปันสุข ซึ่งบรรจุสิ่งของข้าวปลาอาหาร เครื่องอุปโภค บริโภค ทั้งไข่สด ผักสด จากโครงการทหารพันธุ์ดี ไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่บ้านซำเตย ทั้งยังมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวสองแม่ลูก ที่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็ง ซึ่งมีความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจำวัน และได้นำสิ่งของที่จำเป็นไปมอบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากการระบาดของโควิด-19 เพื่อเป็นการแบ่งปัน ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ตลอดทั้งได้รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่สามารถนำผลผลิตออกขายสู่ท้องตลาดได้ เนื่องผลกระทบจากโควิด-19 อีกด้วย

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น