อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 กรกฎาคม 2564

เปิดโรงครัวจิตอาสา เลี้ยงอาหารบุคลากรทางการแพทย์

สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลฯ ลาดพร้าว จัดพิธีเปิดโรงครัวจิตอาสา โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จัดเลี้ยงอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้แก่ประชาชน จันทร์ที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 16.55 น.


เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 7 มิ.ย. สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว จัดพิธีเปิดโรงครัวจิตอาสา โครงการน้ำพระทัยพระราชทาน จัดเลี้ยงอาหารให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่มาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้แก่ประชาชนที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว โดยมี ร.ต.ท.ดร.มนัส โนนุช รองประธานสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ นายทิพวัฒน์ จลานันทวงศ์ กรรมการอำนวยการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ น.ส.นงลักษณ์ รอมไธสง ผู้อำนวยการบริหารสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์ฯ น.ส.ขวัญแก้ว สิริจินดา ผู้อำนวยการแผนก Commercialization บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) นายวิสิทธิ์ อุดมกิจโชติ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการสาขา-กรุงเทพ 2  และน.ส.วารุณี เร่งสำปะทวน ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ร่วมพิธีเปิด พร้อมทั้งร่วมประกอบอาหาร 

ร.ต.ท.ดร.มนัส กล่าวว่า โรงครัวจิตอาสา โครงการน้ำพระทัยพระราชทานนี้ เริ่มตั้งดำเนินการวันที่ 7 มิ.ย.นี้เป็นวันแรก และจะมีไปอีก 1 เดือนเต็ม มีพ่อครัวแม่ครัวทำข้าวกล่องครบ 3 มื้อ มื้อละ 350 กล่อง รวมวันละประมาณ 1 พันกล่อง แจกจ่ายให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่มาบริการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชน ซึ่งกับข้าวแต่ละมื้อ แต่ละวัน จะไม่ซ้ำกันเลย หวังว่าบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านจะได้รับประทานอาหารที่อร่อย ถูกสุขลักษณะ และประชาชนทุกคนจะปลอดภัยจากโรคโควิด-19 นี้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 75